Als vijand verzoend met de Vredevorst

Als vijand verzoend met de Vredevorst

Vrede. Het is een woord dat ons aangenaam in de oren klinkt. Wie verlangt daar nou niet naar? Toch is er op deze aarde misschien wel meer oorlog dan vrede. Niet alleen tussen Rusland en Oekraïne, maar ook in de kerk of in families. Dominee J.B. Huisman trekt verschillende lijnen en steekt af naar de diepte: waar is nou werkelijk échte vrede te vinden?

In de modern ogende pastorie in Lunteren heerst een vredig klimaat. Een schrille kreet van de huiskanariepiet verstoort zo nu en dan de rust. Al bijna een jaar wordt deze predikantswoning bewoond door de dominee met zijn gezin. Joviaal, vriendelijk, weloverwogen én kwetsbaar is deze zielenherder. Om met de deur in huis te vallen: op aarde is eigenlijk geen echte vrede, aldus Huisman. Deze uitspraak van de predikant geeft ook een Bijbelse duiding aan als het gaat om vrede.

Wat is een goede omschrijving van vrede?
“Een onverstoorde verhouding, rust en een bepaalde orde. Er is onderling dus een rechte verhouding, geen tegenstelling. Het joodse woord shalom wordt door ons vertaald met vrede, maar eigenlijk ziet het meer op welzijn, dat het goed met je gaat naar de uiterlijke omstandigheden. Wanneer de profeten spreken van vrede, dan is dat vaak in de vorm van oudtestamentische heilsverwachting verbonden aan de Messias.”

Hoe kunnen we als christenen bijdragen aan vrede in de wereld?
“Begin bij jezelf. Straal vrede uit, in je dagelijkse omgang. Neem je kruis op en heb Christus als voorbeeld. Vertoon het beeld van Hem. Houd vrede met alle mensen, hoewel dat niet in elke situatie kan. Zoek verbinding met anderen. Tel tot tien voordat je wat zegt. Wees duidelijk als er een geschil is, maar probeer ook de minste te zijn (in familievetes bijvoorbeeld). Wat baat het je als je onenigheid in stand houdt? Behandel een ander zoals jezelf behandeld wil worden. Dan kom je erachter dat je vaak onnodig ergens een punt van maakt.”

Als je bekeerd bent, ervaar je dan altijd vrede?
“Er zijn vaak momenten dat die vrede weer wegvloeit. Maar er zijn zoveel momenten dat je die vrede ook weer mag proeven. Ik weet van heel erge diepten en bestrijdingen, maar toch is er altijd zekerheid dat de Heere van me afweet. Dat geeft rust in mijn leven, prediking en weg door de gemeente. Dat ik mag weten dat ik voor rekening lig van een Ander. Ik zou Hem tekortdoen als ik dat ontken.”

Meer lezen? Lees heel het interview op bladzijde 8-11 van Daniël #9.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: