Beloften uit de Bijbel

Wat zijn beloften? Wie belooft ze? En aan wie? Wat betekenen de beloften in de Bijbel voor mij? Belangrijke vragen! Zoek je mee naar de antwoorden?

Schrijven over de beloften in de Bijbel is best een beetje spannend. In de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten is er namelijk veel over gediscussieerd en vergaderd. In 1950 bijvoorbeeld mag dominee R. Kok hierdoor geen dominee meer zijn. En in 1953 scheurt de Gereformeerde Gemeenten vanwege dit onderwerp in tweeën en ontstaat de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Nog steeds merk je tussen gemeenteleden en predikanten verschillen in het spreken over Gods beloften. En ook als je verder teruggaat in de kerkgeschiedenis merk je verschillen tussen dominees van toen. Het laat zien hoe groot God is. God is groot en wij begrijpen het niet (Job 36:26). Het laat ook zien hoe verduisterd ons verstand geworden is door de zonde. Dat moet ons voorzichtig maken in het omgaan met de verschillen die er zijn.

Ik vind dit best een moeilijk onderwerp. Is er een voorbeeld in de Bijbel dat laat zien hoe God door Zijn beloften werkt? Er wordt in de preek weleens gezegd: “werkzaam zijn met de belofte”. Wat betekent dat? En hoe gaat dat?

In Hebreeën 11 kun je lezen over Bijbelse personen die de vervulling hebben gekregen van wat God had beloofd. Hoe ging dat? Door het geloof: Welke door het geloof de beloftenissen verkregen (vers 33). Beloften worden vervuld in de weg van gebed, geloof en bekering.
Je kent de geschiedenis van Abraham. God beloofde hem een zoon. De vervulling was een strijd. Soms was er geloof in Abrahams hart, andere keren geloofde hij er niets meer van. Soms vertrouwde hij op God, andere keren ging hij zelf aan het werk. Geloven tegen hoop op hoop, noemt de Bijbel dat (Rom. 4:18). Het is dus niet zo dat je een belofte in de Bijbel leest en dan zegt: “Hier staat het en dus geldt het voor mij en nu heb ik het”.
Noden en zorgen, leegte en behoefte, moeite en verdriet laten Gods beloften schitteren. De gelovige gaat hopen op wat God heeft beloofd, omdat hij voelt dat hij dit nodig heeft. Hij gaat bidden en smeken om uit genade te mogen ontvangen wat God beloofd heeft.
Je hoort dat ook steeds bij David. Hij gaat met Gods belofte naar God terug. Hij maakt Gods belofte tot zijn gebed. Hij bidt om de vervulling van de belofte: Doe gelijk als Gij gesproken hebt (2 Sam. 7:25).
Matthew Henry zegt in zijn Bijbelverklaring bij deze tekst: “Het is door Gods beloften in smekingen te veranderen, dat we ontvangen wat God heeft beloofd”.
Bij het Woord van de belofte is de Heilige Geest nodig die geloof geeft dat God doet wat Hij belooft. Dan geeft de gelovige zich helemaal aan God over.
Soms stelt God de vervulling van de belofte uit. “Zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslachte tot geslacht?” (Ps. 77). Dan wordt de hoop beproefd en het geloof geoefend. God geeft de vervulling op Zijn tijd en op Zijn manier: onverdiend, uit genade, door het geloof.
De beloften van God nemen in het leven van Gods kinderen een grote plaats in. Niet alleen voor hun hart, maar ook voor hun dagelijkse leven. Ze hopen op wat God heeft beloofd, ze bidden om wat God heeft beloofd, ze geloven in wat God heeft beloofd.

Meer lezen over beloften? Lees heel het artikel op bladzijde 8-11 van Daniël#4.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: