Bijbel: boek of bron?

Welke plek neemt je Bijbel in? Letterlijk: waar ligt hij? Misschien bovenop je nachtkastje. Ergens onder je bed, bedekt met een laagje stof. Of je denkt nu je dit leest: ’Waar is mijn Bijbel eigenlijk? Ik lees altijd wat verzen op mijn mobiel voor ik ga slapen. Hij zal vast ergens achterin mijn boekenkast staan’.

Welke plaats heeft de Bijbel in jouw leven? Is de Bijbel voor jou een bewijs, een sprookjesboek, een geschiedenisboek of een bron?

De Bijbel als bewijs
Het is ’s avonds, al wat later dan je gewild had. Je was nog aan het appen met vrienden, NOS aan het checken, of een filmpje aan het bekijken. Snel even op je knieën en dan gaan slapen. Wacht… Bijbellezen. Een blik op de rode letters van je wekker laat je schrikken. Het is hoog tijd om je lamp uit te doen. Het lezen moet je dan maar een keer overslaan. Vlug leg je je Bijbel bovenop je nachtkastje. Dan ziet het er voor je moeder in elk geval zo uit alsof je het niet bent vergeten.
Daar ligt je Bijbeltje. Als schijnbaar bewijs dat je erin hebt gelezen. Je slaat het weleens open, omdat het moet. Soms gaan je ogen vlug over de regels, maar de boodschap dringt niet tot je door. Voor jou zijn andere dingen in je leven belangrijker dan het lezen uit je Bijbel.

Jouw houding ten opzichte van het Woord van God is niet nieuw. Denk maar aan de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt over de grote maaltijd. In Lukas 14 vers 16 staat: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. De gastheer stuurt zijn dienstknecht eropuit om mensen uit te nodigen. Het woord van de gastheer, de uitnodiging, komt tot de genodigden. Maar ze zijn veel te druk met andere dingen. De ene met zijn nieuwe akker, de andere met zijn pasgetrouwde vrouw en de derde met zijn nieuwe ossen. Vertaald naar nu zou je kunnen zeggen: druk zijn met je huis, je bruiloft, je nieuwe auto en vul zelf maar in. Maar geen tijd voor het woord van de hemelse Gastheer. Geen tijd voor het Woord van God Zélf.
Je Bijbeltje als bewijs. Een bewijs dat je erin hebt gelezen. Maar zelf weet je beter: ik lees er veel te weinig in. Of zelfs niet. Eigenlijk vind ik mezelf en mijn leven veel belangrijker dan het Woord van God. Maar zo kan het niet blijven!

De Bijbel als bron
Je hebt veel te doen. Maar juist in zo’n periode neem je graag de tijd voor het Woord van God. Het liefst meerdere keren per dag. Je begint en eindigt de dag met het lezen van een stukje uit de Bijbel. De letters neem je in je op, maar je beseft vooral: dit is Gods Woord! Bijbellezen betekent voor jou ook bidden. Bidden om de leiding van de Heilige Geest, zodat je Gods Woord niet alleen mag begrijpen, maar ook geloven. Bijbellezen is voor jou zoeken, schatgraven.

Een zendeling deelde eens een Bijbel uit aan een Afrikaanse man. Na enkele weken kwam de zendeling de man weer tegen. Hij vroeg: “Wat vind je van de Bijbel?” De Afrikaanse man zei: “Er zit een Man in het Boek.” Steeds weer had hij gezocht in de Bijbel, en de Heilige Geest had hem laten zien hoe alles in het Woord van God wees op de Heere Jezus. Is dit hoe je de Bijbel leest? Kan je eigenlijk niet zonder? Dan is de Bijbel voor jou de Bron van je leven.
Water is broodnodig. Je kunt maximaal drie tot vier dagen overleven zonder. Als je de Heere liefhebt, kan het ook zo zijn dat je periodes hebt waarin je Zijn Woord vergeet. Maar daar heb je later verdriet van. Je kunt bij wijze van spreken wel drie of vier dagen zonder de Bron, maar ergens blijft altijd de dorst naar het Woord van God. Net zoals je kunt lezen van David in Psalm 42: Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.

Op welke manier je ook naar de Bijbel kijkt: eigenlijk zijn er maar twee mogelijkheden. Of de Bijbel is voor jou een boek, of het is voor jou dé Bron. De Bijbel zien als Bron? Als je naar je leven kijkt, denk je misschien wel: ‘Daar ben ik ver vandaan’. Je merkt dat jouw dorst vooral uitgaat naar andere dingen in je leven. Bedenk wel dat alles wat je waar je mee vervuld bent buiten God, hetzelfde is als zout water. Je krijgt er steeds meer dorst van, maar raakt nooit vervuld. Weet je wat het wonderlijke is? Juist de Bron, de Bijbel, kan ervoor zorgen dat je steeds meer verlangen krijgt naar die Bron. Daar kun je de ‘Man in het Boek’ vinden, waar de Afrikaanse man het over had. Niet door alleen goed en ijverig te lezen. Maar door de hulp van de Heilige Geest. Door de kracht van deze Geest. Zo wil God dorstige jongeren vullen met het water van het Leven. En zo wil God ook dorst geven naar het Levende water, als je merkt dat je vervuld bent met dingen die voor jou belangrijker zijn dan God. Put uit de Bron!

Dit thema-artikel helemaal lezen? Kijk dan op bladzijde 8-11 van Daniël #14.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: