Bijbelrooster #10 - Bekering

Zullen we deze keer eens zingend aan het Bijbelrooster beginnen? Waarom? Omdat we dan gelijk de betekenis van het woord ‘bekeren’ in gedachten hebben. Het thema van het Bijbelrooster is ‘bekeren’ of ‘ontwaken uit onze zondeslaap’.

Zing:
“Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u, als Redder Gods Zoon
eer Hij u als Rechter komt richten.
Ontwaak en sta op! het gevaar is zo groot;
wie kiest o verdwaasde! voor ’t leven de dood?”
Wat zeg je? Ik kan me toch niet bekeren? Lees in het rooster dat God kan wat jij niet kan. Lees het in de voorbeelden die je tegenkomt in het Bijbelrooster. God bekeerde Manasse, Zachéüs, drieduizend mensen gelijk en nog zoveel andere mensen. Bekeren is Zijn werk dat ook nu nog doorgaat.
“Sta op uit de doden, o zondaar! en leef!
Dat Christus ook over u lichte!”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.