Bijbelrooster #12 - Zondag

Zondag, rustdag, een heilige dag, kom op adem op deze dag. Allemaal woorden die ons vertellen over de dag die God gezegend en geheiligd heeft.

Allemaal woorden die in de Bijbel en in het Bijbelrooster staan met de bedoeling om ons te leren dat de zondag een dag van afzondering is, een dag van de Heere. Als je zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus leest, staat er niet wat God allemaal verbiedt, maar wat Hij gebiedt op Zijn dag. Het gaat er dus niet om wat er allemaal niet mag, maar wat er allemaal wel mag. Dat lees je ook in de Bijbelhoofdstukken van het Bijbelrooster. Er staat zelfs een zondagspsalm in de Bijbel. Het is Psalm 92. Als je deze psalm leest en zingt, wekt dat misschien een verlangen op om naar Gods huis te gaan, zoals dat in psalm 84 staat. Of zoals David zingt over zijn wens in psalm 27 vers 2. Is zijn wens ook jouw wens?
Zing maar mee:

“Eén ding heb ik met heel mijn hart begeerd
van God de HEERE; ‘k zoek het bovenal
dat ik, zolang mijn leven duren zal,
mag wonen in Gods huis, tot Hem bekeerd.”
(berijming ds. C.J. Meeuse)

Download het Bijbelrooster met gespreksvragen.

Lees meer over het magazine.