Bijbelrooster #15 - Vluchtelingen

Geen onbekend woord waar het in dit nummer van Daniël over gaat. Misschien ken je wel vluchtelingen van dichtbij.

Waarschijnlijk heb je wel trieste verhalen gehoord van deze mensen. Heb je er ook wel eens bij stilgestaan dat er in de Bijbel veel over vluchtelingen geschreven staat? Lees het maar in het Bijbelrooster. Je komt elke dag een andere vlucht tegen. De ene keer lees je: op de vlucht voor de honger. Dan lees je weer over vluchtpsalmen. Deze psalmen zijn gedicht in moeilijke omstandigheden. Vluchten… als gevolg van onze zonden. Er is één veilige vluchtroute waar iemand over zingt die verlost is van zijn zonde en rust gevonden heeft in een Ander.
Hoor!
“Toen vluchtte ik tot Jezus, Hij heeft mij gered.
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet.
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij.
Ik boog m’en geloofde en mijn God sprak mij vrij.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het