Bijbelrooster #16 - Gevangenschap in de Bijbel

Bijbelrooster #16 - Gevangenschap in de Bijbel

Over gevangenschap lees je veel in dit nummer van Daniël. In de Bijbel lees je er ook over. Doe je Bijbel maar open en zoek de geschiedenissen op die het Bijbelrooster aangeeft. Je leest al direct dat Abram meeleeft met zijn gevangen neef Lot. Een heel andere geschiedenis lees je in het boek Richteren als het over Simson en zijn gevangenschap gaat.

De tweede week lees je waarom en hoe de profeet Jeremia gevangengezet werd wegens profetieën die ingingen tegen de koning en de overheid. Jeremia werd zelfs in een modderkuil gegooid. Maar de Heere gaf Ebed-Melech liefde in zijn hart om Jeremia op een bijzondere manier uit de kuil te trekken. Over meeleven gesproken! In Hebreeën 13 vers 3 staat: Gedenkt de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart, en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld wordt.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: