Bijbelrooster #17 - Gods Woord bepalend

Bijbelrooster #17 - Gods Woord bepalend

En God schiep de mens naar Zijn beeld naar het beeld van God schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1:27). Zo staat het in de Bijbel. Man en vrouw. Niet man of vrouw. Ook niet man en man of vrouw en vrouw. Dat leert God in Zijn Woord. En… Gods Woord is bepalend. Neem en lees de Bijbel en het Bijbelrooster dan lees je op verschillende plaatsen het verschil tussen man en vrouw, jongen en meisje.

Lees hierbij enkele coupletten uit een gedicht van Christien de Priester:
De Heere schiep de mens volkomen rein,
als pronkstuk van Zijn schepping, zonder zonden.
Helaas, we hebben ’s Heeren wet geschonden,
zodat nu alle mensen zondaars zijn.

Aan onze kant is ’t afgedaan! Voorgoed!
Maar God schonk in Zijn Zoon de Weg ten leven.
Ja, Jezus wilde Zélf Zich overgeven,
om zondaars te verzoenen door Zijn bloed.

Leg deze coupletten elke dag naast alles wat je in dit themanummer leest over genderdiversiteit.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: