Bijbelrooster #19 - Onzekerheid en zekerheid van het geloof

Horen danken en waken bij elkaar? In het Bijbelrooster van deze keer wel. Het gaat in de Bijbelhoofdstukken namelijk over dankdag én over occultisme. Dus inderdaad: danken en waken.
De laatste week van het Bijbelrooster gaat over de weg naar dankdag in het leven van Hábakuk en hoe hij, ondanks moeilijke dagen toch dankdag kon houden.

Leg je eigen leven er maar naast en denk erover na. In Kolossenzen 4 geeft Paulus een opwekking door om het bidden, waken en danken niet te vergeten. Deze opwekking mag je zeker niet vergeten als het over occultisme gaat. Wat is de duivel dan dichtbij!
Er staan voorbeelden uit de Bijbel in het rooster over personen die occult bezig waren. Laat hen een waarschuwing voor je zijn. Waakt en bidt opdat je niet in verzoeking komt.

Maar…
Er is in deze tijd
vol ongerechtigheden, (b.v. occultisme)
tóch stof tot dankbaarheid, (dankdag)
want Gods lankmoedigheid
geeft daartoe alle reden.
Christien de Priester

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.