Protest in de Bijbel

Bijbelrooster #5 - Protest in de Bijbel

We lezen over protest ook in het Woord van God. Daarom volgt er de eerste week een Bijbelrooster over protesteren uit de geschiedenis van de Israëlieten. Er zijn voorbeelden genoeg. Het begint al op 12 maart. In dit Bijbelgedeelte gaat het over een angstig protest. Dan volgen er nog 6 voorbeelden.
O… o… wat een gemopper ondanks de trouwe zorg van hun God. Hoe is die trouw van God mogelijk? Dat is alleen mogelijk door het werk van Jezus, waar je in de tweede week over leest.
Protest rondom Jezus, staat er boven deze week. Twee woorden springen eruit als je over protest rondom Jezus leest. Het zijn de woorden: haat en liefde. Je leest er elke dag over. Grote haat van de joodse leiders en van die hen volgen. Maar grote liefde van Jezus, Die als een gehoorzame Knecht van Zijn Vader, Zijn verzoenend werk doet, zonder te protesteren. De joodse leiders zijn in een kromme weg bezig. Maar Jezus in een rechte weg. Laten we daar elke dag bij stilstaan in de lijdenstijd. Hij zweeg toen er een protesterende menigte op Hem afkwam.

Geen woord heeft Christus ooit te veel gezegd.
Hij sprak én zweeg als Borg voor doemelingen,
opdat zij door genade zouden zingen.
(Christien de Priester)

download het bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: