Zie op Jezus

Bijbelrooster #6 - Zie op Jezus

Een predikant vroeg eens aan jongeren: ‘Wat hebben jullie allemaal al gezien in je leven?’ Er kwamen verschillende antwoorden. De één had al mooiere dingen gezien dan de ander. Er kan zoveel door de oogpoort naar binnen komen, goede dingen, maar ook verkeerde beelden.

Toen de jongeren uitgepraat waren, zei de predikant: ‘Maar als je nog nooit iets van Jezus hebt gezien, heb je nog niets gezien.’ Aan deze woorden denken we als we het Bijbelrooster ‘Zie op Jezus’ volgen in de lijdenstijd. Zie op Jezus, bij het lezen van ieder Bijbelgedeelte. Elke dag het belangrijkste eerst: ‘Zie op Jezus’. Bid om het werk van de Heilige Geest in je hart om op Jezus te leren zien als een schitterende diamant, die je niet kan missen voor je zaligheid. Denk aan Hem als Hij Zijn zeven kruiswoorden uitgesproken heeft op Golgotha.

Jezus sprak: ‘Een woord van vergeving, een woord van zaligheid, een woord van liefde, een woord van zielensmart, een woord van lijden, maar ook een woord van overwinning. Om daarna uit te roepen: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’
Tetalestai… Het is volbracht

download het bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: