Bijbelrooster #8 - Nehemia

Het Bijbelboek Nehemia laat zien dat Nehemia een man van gebed is. Je komt er vanzelf achter als je het Bijbelrooster volgt dat het deze keer gaat over Nehemia, een bijzonder figuur in de geschiedenis van Israël.

Je kunt er veel van leren. Het Bijbelboek begint met een gebed en eindigt er ook mee.
Daar tussenin ligt de opdracht van Nehemia. Zijn opdracht is: biddend werken en werkend bidden. Zo beginnen ze aan de herbouw van Jeruzalems muren die in puin liggen. Niet alles zit mee. Je leest ook over spanningen tijdens de bouw, maar Nehemia brengt alles bij de Heere. Zijn gebed is en blijft: De God van de hemel, Die zal het ons doen gelukken en wij, Zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Bouwen in vertrouwen.

Dus zo:
“Dat Is’rel op de HEER’ vertrouw;
Zijn hoop op Gods ontferming bouw;
En stil berust in Zijn beleid,
Van nu tot in all’ eeuwigheid.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: