Bijbelrooster #9 - Bevrijd

Aan welke omstandigheden moet je denken als het over vrijheid of bevrijding gaat? Vul maar in. In het Bijbelrooster luisteren we naar de woorden van God. De woorden van God spreken over de verdrukking en bevrijding van de Israëlieten. Tussen de woorden ‘verdrukking’ en ‘bevrijding’ schrijven we met grote letters het woord ‘bloed’. Waarom dat woord er staat, lees je als je het Bijbelrooster volgt. Het woord ‘bloed’ moet je vasthouden als het over de andere Bijbelgedeelten gaat. Het Bijbelrooster leert ook over bevrijding van de satan uit het hart. Dat kan ook niet gebeuren zonder bloed. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon reinigt van alle zonden. Als dat gebeurt leer je pas echte vrijheid kennen zelfs al zou je in de gevangenis terecht komen, net zoals Paulus en Silas. Maar ze zongen lofzangen. Dat kon, omdat ze de grote Bevrijder Jezus kenden en ze veilig waren achter Zijn bloed. Dus bevrijd!

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.