Bijbelrooster #4 - Gods beloften

Dit nummer van Daniël gaat over evangeliseren op weg naar Pasen. Kan dat samengaan: Een Bijbelrooster over deze twee onderwerpen? Om een antwoord op deze vraag te krijgen moet je de Bijbel opendoen.

Volg dan de weg door het Woord van God zoals die aangegeven is in de hoofdstukken van het Bijbelrooster. Ga achter de goede Gids aan. De goede Gids is gelijk de beste Evangelist. Wie de beste Evangelist is? Het is Jezus. Dit kun je van Hem leren: Jezus was steeds met de ander bezig. En jij? Zijn liefde zoekt het verlorene. Wat zoek jij? Hij zocht nooit Zijn eigen eer. Hoe is dat bij jou? Hij evangeliseerde zelfs nog op weg naar en aan het kruis. Toen Hij als Overwinnaar opstond uit de dood ging Zijn werk nog door. Daarom moet het evangelisatiewerk ook nu nog doorgaan. Iedereen moet het horen: Jezus, de Redder leeft! Maar vergeet je eigen ziel niet!
“Uw Koninkrijk koom’ toch o HEER’!
Ai, werp de troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
en d’ aarde met Uw vrees vervuld,
totdat G’ Uw Rijk volmaken zult.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: