Ik schuur, ik piep en kraak Coronastuurs

Prediker 8:1
Wie is gelijk een wijze? En wie weet de uitlegging der dingen? Des wijsheid des mensen verlicht zijn aangezicht en de stuursheid zijn aangezichts wordt daardoor veranderd.

Ben jij het thuiszitten ook zat? Al weken kijk je tegen dezelfde gezichten aan. Terwijl je niets nieuws te vertellen hebt. Eindelijk heb je een rustig plekje voor jezelf gecreëerd en voor je goed en wel zit, ploft je zus of broer al kletsend naast je. Oh ja… en dan de onzekerheid…. Gaat mijn examen wel door? Wanneer wordt school weer normaal?? Waarom krijg ik zo weinig reacties op mijn appjes? Wil je net wegduiken in een onlinewereld, hoor je alwéér de stem van je moeder: “Leg dat ding nou ééns weg!”

Herkenbaar? Het piept en schuurt en kraakt echt, hè?! Al een jaar wordt jouw dag bepaald door alles wat met corona te maken heeft. Je zou er stuurs en sacherijnig van worden. In de tekst hierboven spreekt de Prediker ook over een stuurs gezicht. Een stuurs gezicht of een opgewekt gezicht… Hoe ‘staat’ jouw gezicht?

‘Wie is er wijs?’ Mensen met een opgewekt gezicht. Niet zomaar wat oppervlakkige vrolijkheid. Nee. Wijsheid en een opgewekt gezicht, omdat het hárt van die persoon verlicht is door de Heere. “Zulke wijsheid is een groot geluk”, zegt Matthew Henry, “want het maakt iemand vriendelijk, zacht, aangenaam. Én het zorgt ervoor dat je moedig, dapper en oprecht wordt.”
Dus opgewektheid in plaats van stuursheid. Tegenover lamlendig en lusteloos… vriendelijk, aangenaam en aardig. Wat een wonderlijke veranderingen!
Deze week lazen wij Efeze 4 (met de uitleg). In vers 1 tot en met 3 schrijft Paulus wat een goede houding is voor een christen. Wees bescheiden, zachtmoedig en geduldig. Verdraag elkaar in liefde. Doe je best om (geestelijke) eenheid te bewaren of te bevorderen.
Heb jij zo’n houding tegenover je huisgenoten en vrienden?

Het is niet makkelijk, nee, het is onmogelijk om dagelijks zo’n positieve, opgewekte houding aan te nemen. In Efeze 4 vers 3 wijst Paulus op de Heilige Geest. Deze Geest wordt een Band, Samenvoeger of Samenbinder genoemd. Hem heb je nodig om niet meer op jezelf gericht te zijn. Deze Geest kan liefde in je hart uitstorten voor God én voor de mensen om je heen.

Opdracht
Doe deze week iets aardigs, leuks of liefs voor een ander! Een kaartje, een belangstellend gesprek, een klusje, bel opa of oma voor een praatje, kook of bak een feestelijk toetje of een heerlijke maaltijd.

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: