De Tien Geboden

Dominee A.T. Huijser uit Sliedrecht schreef een boekje over de tien geboden. “Ik hoop dat de wet van God mag gebruikt worden in het leven van jongeren. Als eerste om je zondigheid en ellende te leren kennen. Als tweede om je bij Christus te brengen. En als derde om te leren wat een leven in dankbaarheid is.”

Er staan ook beloften in de wet. Wet en Evangelie staan toch tegenover elkaar? Hoe zit dat?
“De Heere belooft Zijn zegen over het naleven van Zijn wetten. Bij de berg Sinaï stonden niet alleen kinderen van God. Toch belooft God hen Zijn zegen als ze leven naar Zijn wet. Ook nu nog. Tegelijk is de wet géén pad tot de zaligheid. Die deur is dicht, zoals we kunnen lezen in Romeinen 3 vers 20. Je kunt uiterlijk naar de wet proberen te leven. Maar ga eens met heel je innerlijk leven voor de spiegel van de wet staan. Je staat schuldig. Daarom heb je Christus nodig. Hij verlost van de schuld. Hij spreekt vrij. Hij vervulde de wet volmaakt.”

Is er één van de geboden waar u in het bijzonder iets over wilt zeggen?
“Eigenlijk is ieder gebod even belangrijk. Maar rond het zevende gebod zijn wel veel zorgen. De seksuele ongebondenheid viert hoogtij. Steeds meer ook in onze kringen. In mijn boekje probeer ik dichtbij te komen. In de leefwereld van de jongere te kruipen. De schade van seksuele zonden is heel groot. God heeft ons welzijn op het oog, ook met het zevende gebod.”

We horen regelmatig de wet preken uit de catechismus. Heeft u tips voor het luisteren?
“Ralph Erskine geeft een voorbeeld. De pijnlijke naald van de wet gaat vooraf aan de draad van het Evangelie. Scherpe wetsprediking is niet iets om tegen aan te schoppen. Je moet daar biddend naar toegaan. Want daar wordt ruimte voor het Evangelie gemaakt. Bereid jezelf voor op de preek. Vergelijk je leven met Gods gebod. Gebruik daarvoor de catechismus. Bid de Heere om licht over je schuld. En of Hij door de wet Christus heerlijk voor je wil maken.”

Meer lezen over de Tien Geboden? Lees heel het artikel op bladzijde 8-11 van Daniël#12.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: