De muren rondom Gods kerk

Nehemia #3 De muren rondom Gods kerk

Nehemia gaat de muren van Jeruzalem herbouwen, samen met de Joden die nog in Jeruzalem wonen. Hij doet dat voor de veiligheid van de inwoners. Ze worden uitgelachen en bespot, maar Nehemia weet: God is met ons.

Marja Konijnenburg gaat in gesprek met politie-inspecteur Herbert Hoekerswever over 'veiligheid'.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: