De naam van zijn Vader

De naam van zijn Vader

Er staat iemand tegenover je. Hij kijkt je aan. Zijn woorden wil je niet horen, maar ze zijn al gezegd.
Binnen in je gaat het borrelen. Je voelt de warmte naar je wangen stijgen. Je balt je vuisten. Ze mogen veel van je zeggen, maar aan je vader mogen ze niet komen.

Afgelopen zondag was het vaderdag. Als je nog een vader mag hebben, dan heb je die waarschijnlijk ook wel verwend. Waarom doe je dat? Omdat je van hem houdt.

Lang geleden leefde er een kleine peuter die de Heere liefhad. Hij was altijd met zijn hemelse Vader bezig. Op een dag gebeurde het dat hij de kamer binnen kwam rennen. Tranen rolden over zijn wangen. Hij was ontroostbaar. Toen hij eindelijk weer wat kon zeggen zei hij: ‘De jongens hebben de Heilige Naam des Heeren misbruikt en gevloekt.’

Wat is je familie vaak belangrijk voor je. Je wilt niet dat ze gekwetst worden. Je wilt geen lelijke dingen over ze horen. Zo was het ook met het kleine jongetje. Hij kon het niet verdragen dat er lelijk werd gepraat over zijn Vader in de hemel.

Hoe is dat bij jou? Kan jij het ook niet verdragen als er iets lelijks over de Heere gezegd wordt? Hoor jij het nog als er gevloekt wordt? Die lelijke woorden in de film die je kijkt? Gooi je je boek weg als er iets in staat wat tegen het gebod van de Heere ingaat?

Vloeken horen went zo snel. Ze zijn overal om ons heen. Als je er veel naar luistert dan lijkt het langzaam gewoon te worden. Toch is de Heere duidelijk in Zijn Woord. “Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken.” (Ex. 20: 7a)

In de Bijbel staat een opdracht voor ons. “Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.” (Matth. 22:37)

Als jij Hem zo lief krijgt, als Hij ook jou Vader is, dan wordt Zijn naam belangrijk voor je. Dan wil je Hem met heel je hart dienen. Plotseling is het niet meer moeilijk om je mond open te doen als ze iets lelijks over Hem zeggen. De woorden komen als vanzelf. Het gaat tenslotte om je Vader.

De peuter huilde om de vloekende jongens. Weet je wat hij daarna deed? Hij vroeg zijn vader om met hem te bidden. Om de Heere te vragen of Hij de jongens wil vergeven. Om Hem te vragen of Hij hen wil bekeren.

Voor de peuter was de Heere het allerbelangrijkste. Zijn naam was hem alles waard. Heb jij Hem al net zo lief? Hoeveel is Zijn naam jouw waard?

Jacolien Geluk

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: