De wegwijzer

Een wegwijzer. Zomaar in de dierentuin.
Ik kwam hem tegen toen ik met de klas op schoolreisje was. Ik kende hem niet. Had geen idee wie hij was. Hij stond op een bruggetje en tekende een dier.
Een groepje jongens was bij mij. Ze probeerden zo stiekem mogelijk een glimp op te vangen. ‘Die man heeft echt talent,’ hoorde ik een jongetje fluisteren.
De man draaide zich om. Hij had ons opgemerkt. Hij begon de kinderen erop te wijzen dat God alles gemaakt heeft. Dat de kinderen de Heere moeten zoeken. Dat ze veel moeten vragen om een nieuw hart.

Het kan soms lijken alsof een nieuw hart hebben niet zo belangrijk is. Je hoort in de kerk hier over preken. Maar als de zondag voorbij is, gaat het leven verder. Je komt niet veel mensen tegen die je dan nog de weg wijzen naar God. Die je wijzen op de noodzakelijkheid van de bekering.
Dan kan het lijken alsof het meevalt. Alsof het niet van levensbelang is dat je hard op zoek gaat. Dat je gaat bidden en vragen of je van de Heere een nieuw hart mag krijgen.

Mijn moeder vertelt soms over haar oma. Hoe voorzichtig die leefde. Ze was zo bang om de zonde te doen. Zo bang om God verdriet te doen. Wie er ook kwam, zij waarschuwde. Mijn moeder is het nooit vergeten. En ik wenste dat ik haar gekend had mogen hebben.

Het kan zijn dat niemand jou de waarschuwing laat horen. Dat niemand je wijst op je zonden. Maar de Heere kan het wel. Hij weet alle dingen. Hij kan alle dingen. Hij bestuurt alle dingen.
Vraag dan de Heere of Hij wil laten zien de noodzaak van de bekering. Het verschrikkelijke van onbekeerd voor God te staan. Of Hij je een hart wil geven dat Hem boven alles liefheeft.

En heb jij God al lief? Wees dan een wegwijzer. Wijs anderen erop dat ze de Heere moeten zoeken. Wijs ze op het belang van de zaligheid. En laat die tijd niet voorbij gaan. Als de Heere je heeft verlost van duizenden zonden, is het dan niet meer dan je plicht om anderen te vertellen dat ze God moeten zoeken?
Durf je het niet? God kan helpen. Hij kan de woorden in je mond leggen.

Vraag de Heere dan in alles om hulp. Hij zegt: “Zonder Mij kunt gij niets doen.” (Johannes 15: 5b) Vraag of Hij jouw Wegwijzer wil zijn!

Jacolien Geluk

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: