Serie 'Meer leren door het boek van de natuur' #17 De zon en twee vragen

In Uw licht zien wij het licht.
Psalm 36: 10b

Wat waren er veel wolkerige, grijze dagen.

Tot opeens…
vandaag.
Als een verrassing
waait zonneschijn je kamer binnen.
Het verwarmt je koude handen.
Het licht laat regendruppels schitteren.
De zon zoekt dansende stofjes in de lucht.
De stralen tekenen Jakobsladders in de lucht.
En…
elke grijze wolk krijgt een zilveren omlijsting.

Zon doet iets.
Zonnestralen verwarmen je.
Zonlicht omarmt je.
Zonneschijn ontdekt de pluizenbollen onder je bed.
Ja, door het licht van de zon zie je dingen die je eerst niet zag.

De Heere Jezus is dé Zon der gerechtigheid.
Ook het werk van de Heilige Geest kan je vergelijken met de zon.
Of de hitte van de zon herinnert je aan Gods brandende toorn.
Veel gedachten, veel lessen, veel Bijbelgedeelten passen bij de Zon.
Maar vandaag wil ik één werk van de Zon eruit lichten:
Zonlicht ontdekt!

Als de Heilige Geest onze ogen niet opent, is er geen licht.
Geen leven.
Alleen duisternis.
Nevels.
Nacht.

Wanneer God Zijn licht laat schijnen…
dan wordt de nacht als een licht.
Dan leer je dat er niets verborgen is voor God.
David zingt erover: alleen ‘in Uw licht zien wij het licht!’.
‘Als Uw Heilige Geest mij verlicht,
krijg ik eerlijke en juiste kennis van Uw genadewerken.’
Ja, zo is het.
Dan lichten er twee vragen op in je ziel:

1. Ken ik de Heere?
2. Kent de Heere mij??

Leven deze vragen ook in jouw hart?
Of geldt voor jou…
dat het Licht in de duisternis heeft geschenen, maar dat de duisternis hetzelve niet begrepen heeft.

Aleid Nijhof


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: