Dilemma: luisteren met je ogen of horen met je hart?

Dilemma: luisteren met je ogen of horen met je hart?

Prediker 9 vers 17 en 18
De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep desgenen die over de zotten heerst.
De wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar een enig zondaar verderft veel goeds.

Stil zit jij in een hoekje van de bank. Onafgebroken staren je ogen naar het schermpje in je hand. Automatisch gaat je duim op en neer. Je liket en scrolt. Soms glijdt er een glimlach over je gezicht, soms fronsen je wenkbrauwen.
Wát zie je eigenlijk? Is diegene die jij likete: wijs of dwaas? Heeft datgene wat je vandaag hoorde, jouw wijzer gemaakt? Of ben je erdoor verdorven?

Komt dit zwart-wit op je over? Maar zo zwart-wit staat het in Prediker: ”de woorden van de wijze moet je met aandacht horen” (vers 17a) óf “één zondaar verderft veel goeds” (vers 18b). Eén mens, één jongere, één vlogger, één influencer kan door een onverstandige raad, veel kwaad doen. In jouw hart?!
Het is moeilijk om naar wijze raad te luisteren. We horen alles. Maar wij luisteren slecht als het om ware wijsheid gaat. Heb jij dit al ontdekt?
Salomo vertelt in 1 Koningen 3:9, hoe dit bij hem is veranderd. Salomo bidt om een verstandig hart. De Heere schenkt hem: een horend hart! Een hart wat hemelse wijsheid bevatten kan. Een hart wat stil kan luisteren naar wat God zegt door middel van Zijn Woord en de prediking.

Bid om zo’n horend hart! Dan kan je zondags écht naarstiglijk opkomen. IJverig, gretig, aandachtig en in stilte. Leer luisteren met je hart. ”Dan worden de woorden der wijzen in stilheid aangehoord”. Dan luister je met aandacht naar de woorden van de Opperste Wijsheid.
Zo’n horend hart kan de Heere overal geven. Thuis aan de tafel of in de kerkbank.

Opdracht
Open je Insta-account. Kijk eens bij: ‘meest weergegeven in overzicht’. Zijn degene die jij volgt wijs? Kun je iets van hen leren? Of is het meer ‘geroep van zotten’?
Het is steeds opnieuw nodig om stil te staan bij wie of wat je volgt. Dat geldt online en offline. Leg jouw leven, jouw account naast de meetlat van Gods wet. Wordt het dan ‘volgend’ of ‘ontvolgd’?

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: