Serie 'Bijbelstudies over Prediker' Dilemma's

Prediker 7: 1-8
1 Beter is een goede naam dan goede olie, en de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt.
2 Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds; want in hetzelve is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart.
3 Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd.
4 Het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten in het huis der vreugde.
5 Het is beter te horen het bestraffen des wijzen dan dat iemand hore het gezang der dwazen.
6 Want gelijk het geluid der doornen onder een pot, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook ijdelheid.
7 Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken, en het geschenk verderft het hart.
8 Het einde van een ding is beter dan zijn begin; de lankmoedige is beter dan de hoogmoedige.

Hebben jullie ze ook thuis: ‘kletskaarten’ of een ‘kletspot’? Kaartjes met vragen en dilemma’s om samen met vrienden en vriendinnen, of met gezinsleden te kletsen. Door de kaartjes kom je meer van elkaar te weten. Door de dilemma’s te bespreken ontdek je wat een ander belangrijk vindt.
In Prediker 7 vindt je ook allerlei dilemma’s. Print de dilemma’s hieronder uit. Knip ze uit en stop ze in een jampotje. Ga met gezinsleden of vrienden om de tafel zitten. Pak één voor één een dilemma en praat er samen over.

Wat kies jij??
⬩ Een goede naam of veel winst maken? (vers 1a)
⬩ Binnenkant of buitenkant?
⬩ Wat is waardevoller voor je… op kraambezoek of een condoleance? (vers 1b)
⬩ Iemand opzoeken die verdriet heeft of een feestelijke avond met gelach en eten? (vers 2a en 4)
⬩ Treuren of lachen? (vers 3)
⬩ Je voorbereiden op je sterven of er liever nooit over nadenken? (vers 2b)
⬩ Word je liever door een wijs iemand bestraft of door een dwaas mens geprezen? (vers 5)
⬩ Wat past bij jou: geduldig of ongedurig? (vers 8b)
⬩ Ben jij snel trots (hoogmoedig) of juist bescheiden (nederig)? Vers 8b)
⬩ Het einde? Of het begin? (vers 8a)
⬩ Droefheid naar God? Of aardse vreugde? (vers 3)

Het laatste dilemma…
⬩ Geboren worden of sterven?

Ben je ook benieuwd wat de Bijbel Zelf zegt over deze dilemma’s?
Zoek het op in de Bijbel met uitleg. Maak ook gebruik van de leerzame en duidelijke kanttekeningen bij deze 8 verzen. De kanttekeningen zijn echt waardevol als je de Bijbel beter wil begrijpen!
Lees maar wat de kanttekenaren zeggen bij ‘treuren of lachen’. Ze schrijven als uitleg bij dit derde vers: ‘Het is beter een Goddelijke droefheid te hebben en over je zonden te treuren, dan wereldse vreugde te hebben. Want Goddelijke droefheid is goed voor je ziel. Zij werkt een onberouwelijke beterschap die leidt tot de zaligheid.’

Goed, maak je even een print screen van deze Bijbelstudie? Vanavond na de koffie, of morgen na het avondeten is er vast tijd genoeg om samen over deze dilemma’s te praten en te lezen. Gewoon doen!

Opdracht
Download de app ‘GBS Bijbel digitaal’ op je telefoon. Met deze app heb je de Bijbel altijd binnen handbereik. Én je kunt op een gemakkelijke manier de kanttekeningen lezen.

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: