Serie 'Meer leren door het boek van de natuur' #19 Een kroon van doornen

Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, de Mens.
Johannes 19: 5

Doorntakken
gevlochten tot een kroon.
Hét symbool
van majesteit
te midden van lijden.

Jezus droeg een doornenkroon.
Een kroon als het beeld van eer en heerlijkheid,
van macht en heerschappij,
van glorie, roem en alvermogen.
En de scherpe doorn, die de huid openscheurt.
Als een teken van lijden en beproeving.
Van vloek.
Doornen, die na de zondenval opkwamen, omdat de aarde om onze zonden is vervloekt.

Jezus droeg de doornenkroon,
helemaal in zijn geheel.
Symbolisch zou je ’t zo kunnen zeggen:
‘’t Is alsof Christus Zijn kroon genomen heeft.
En één voor één onder Zijn gemeente uitdeelt.
Elk van Zijn kinderen één doorn…’
Wat is nu één doorn in ons vlees (van ontdekking, beproeving of lijden) tegenover Zijn kroon?
Oh, waarom proberen we toch steeds, onder deze doorn uit te komen?
Wanneer onthoud ik nu toch eens de les dat ‘Zijn juk (en Zijn doorn) zacht en nodig is’?

Jij en ik… één doorn?
Eerlijk is eerlijk ons hart haat zo’n vernederende doorn.
Wij neigen niet naar de zegen van deze kroon van doornen.
We verzetten ons tegen de smaad, de pijn en het verdriet.

Een kroon van doornen…
het leert jou en mij de pijnlijke les dat geduldig, zachtmoedig en stil verdragen de weg tot de overwinning is.
Is dat mogelijk?
Alles wat je overkomt stil en geduldig dragen?

Stille gerustheid is een Godsgave.
Als God onderwerping schenkt, dan kan het!
‘Door U, door U alleen, leren wij zo’n eerkroon dragen.’

Aleid Nijhof

De gedachte in deze Bijbelstudie is ontstaan n.a.v. de meditatie ‘een kroon van doornen’ uit het boek De Man van Smarten van ds. J.J. Knap.


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: