Prediker 12 vers 1a
En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap.

‘Hejj, denk aan je’
Wat leuk wanneer iemand laat weten dat hij of zij aan je denkt!
Denken aan is niet een vluchtige gedachte of app. Maar het is echte interesse tonen. Fijn als er zó aan je wordt gedacht!

Nu stuurt Salomo jou een berichtje: ‘denk aan Hem!’
Verlang jij naar omgang met jouw Schepper? Heb jij vandaag aan Hem gedacht? Hoeveel tijd maak jij eigenlijk voor deze relatie?

Denk aan jouw Schepper door Zijn Woord te lezen.
De Prediker roept je op om te zorgen voor orde en regelmaat. Wen jezelf aan om elke dag een Bijbelgedeelte te lezen. Doe dit niet (alleen) op gevoel. Maar maak bewust tijd vrij om uit je Bijbel te lezen! Wat is voor jou het meest geschiktste tijdstip?
Waar ga je Bijbellezen? Zorg voor een stille, rustige plek waar je niet wordt afgeleid.
Wat ga je uit de Bijbel lezen? Gebruik een dagboek of een Bijbelrooster. Of kies één Bijbelboek om te lezen.
Bid, voordat je begint, of de Heere jouw Bijbeltijd zegent.

Wanneer een vriend(in) een brief aan jou schrijft, dan laat je die brief toch niet ongeopend liggen? Dat is heel onfatsoenlijk! Je bent toch nieuwsgierig naar datgene wat hij/zij jou wil vertellen?
De Bijbel kan je vergelijken met een brief van God uit de hemel. Lees deze ‘brief’. God wil je daarin vertellen wat van levensbelang is. Laat Zijn brief niet ongeopend op je nachtkastje liggen….
Maar denk vandaag aan je Schepper! Dit is het allerbelangrijkste wat je elke dag moet doen.

Tip
Download het Bijbelrooster op jbgg.nl of scheur het bijbelrooster uit het magazine Daniël.

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: