Serie 'Bijbelstudies over Prediker' Een tijd om...

Prediker 3: 3, 4, 5
‘Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; (…)
Een tijd om te doden en een tijd om te genezen:
Een tijd om (de samenleving) af te breken (lockdown) en een tijd om te bouwen:
Een tijd om te wenen (of te huilen) en een tijd om te lachen; (…)
Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre (anderhalve meter?) te zijn van omhelzen;’)

Je zou deze opsomming zelf kunnen aanvullen….
Een tijd om in quarantaine te gaan en een tijd om weer mee te mogen doen.
Een tijd om op te gaan naar Gods huis en een tijd om thuis te luisteren.
Een tijd van ziekte en een tijd van voorspoed.

Alles heeft een bestemde tijd, schrijft Prediker (Pred. 3:1). Goede en slechte momenten wisselen elkaar af. Daar heb jij helemaal geen grip op. Jij en ik… we zijn zo beperkt, onwetend en vergankelijk. Maar God overziet alle dingen. Alles is nauwkeurig van uur tot uur, naar Gods raad plan bepaald. Niets gebeurt toevallig. Zoals eb en vloed elkaar afwisselen, zo zal jouw leven voortdurend veranderen. En met al deze veranderingen heeft de Heere een wijze bedoeling.

Waarom bestuurt de Heere op deze manier jouw leven? In de Engelse vertaling staat in vers 10: ‘Ik heb de bezigheid gezien die God aan de kinderen der mensen gegeven heeft, om er door geoefend te worden.’
De Heere wil je beproeven of jij in alle omstandigheden op Hem vertrouwt. Ziekte, onrust en verdriet vervullen de wereld. Wat kun je soms verlangen naar een rust! Zou jij ook graag op je gemakje willen leven? Toch heeft de Heere nooit bedoeld dat je in de wereld rust zult vinden. Een dominee zei eens: “De Heere heeft ons nergens blauwe luchten beloofd”. Hij bedoelde daarmee dat er meer tijden zullen zijn van verdriet en moeite dan van rust en ontspanning.
Waarom doet God dat? Zodat je moe zult worden van de wereld. Zodat er in jou een verlangen ontstaat naar rust. Naar dé rust die er overblijft voor het volk van God.

Opdracht
Luister op YouTube naar het lied: Hoog omhoog, het hart naar boven.

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: