De paradijsbloem

EVANGELISATIE; getuigen in plaats van overtuigen

Op een klein kwartier rijden van hartje Utrecht ligt het christelijk ontmoetingscentrum De Hoeksteen. Een plaats waar ontmoeting, bezinning en gezelligheid centraal staan. Zodra de vlag buiten wappert, is iedereen welkom om binnen te lopen. Jaco Hakkenberg is veldwerker bij De Hoeksteen. Zijn werk staat in het teken van evangelisatie. “Het is een opdracht om de Bijbelse boodschap niet voor jezelf te houden.”

Vrijdag 08.45 - Elke vrijdagochtend verzamelen mensen uit de wijk zich bij De Hoeksteen. Samen met vrijwilligers beginnen ze de dag rondom Gods Woord. Er wordt samen uit de Bijbel gelezen. Verschillende mensen nemen hun eigen Bijbel mee. Zo leest een Antilliaanse vrouw uit haar Papiamento Bijbel. Daarna gaat de groep in gesprek over het gelezen Bijbelgedeelte. Ook wordt er samen gebeden. Er is ruimte om gebedspunten in te dienen. Zo worden ook de persoonlijke zorgen van de mensen voor de Heere neergelegd.

Vrijdag 10.00- Een bakfiets bestickerd met Bijbelteksten en een vlag van De Hoeksteen trekken de aandacht op een buurtmarkt in de Leidsche Rijn. Elke vrijdag is Jaco Hakkenberg op de markt te vinden. Hij bouwt hier een relatie op met de mensen uit de buurt. "Je gaat mensen herkennen." Het uiteindelijke doel is om het Woord te delen. Wanneer er een relatie is, staan mensen hier eerder voor open.

Op de markt lopen steeds mensen langs de bakfiets. “Mag ik iets met u delen?” Veel mensen geven een beleefd 'nee' als antwoord. Toch ontstaan er ook mooie gesprekken of worden mensen geraakt door een flyer. "Een voorbeeld hiervan is een moslimvrouw die rond Pasen de paasflyer in haar brievenbus kreeg. Zij vroeg zich af wat christenen met Pasen vieren. Ze heeft contact met ons gezocht. Ze was zichtbaar verrast toen we haar een Turkse Bijbel overhandigden. Sindsdien komt ze regelmatig in De Hoeksteen en stelt ze veel vragen. Ook heeft ze al een keer de zondagse samenkomst bijgewoond. Ik merk dat Gods Geest vaak al in mensenharten werkt. Er wordt bij mensen een vraag in hun hart gewerkt en dan mag ik ervaren dat ik hier als straatwerker een middel mag zijn.”

De veldwerker vertelt: “Wees je er bewust van dat de mensen niet naar de markt komen met als doel om over God te horen. Van nature roept het bij de mensen weerstand op”. Het is belangrijk om bij het straatwerk een realistische verwachting te hebben. "Het werk binnen Gods koninkrijk is vaak het werk van de eenling." Wanneer is het straatwerk dan geslaagd? "Wij zijn verantwoordelijk voor het delen van goed zaad. God Zelf zorgt door de werking van Zijn Geest voor het resultaat. Daar mogen wij grote dingen van verwachten!"

Christen zijn in de praktijk
Het eerste wat anderen zien, is je levenshouding. Het is belangrijk dat je woorden overeenkomen met je daden. Daar gaat een getuigenis vanuit. "Je overtuiging en levenshouding moeten één lijn zijn. Dat je betrouwbaar bent, doet wat je zegt en oog hebt voor de ander. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid (Gal. 5:22). Het tegenovergestelde is ook waar, als je woorden en daden niet overeenstemmen, dan zend je geen betrouwbare boodschap uit."

Dit interview helemaal lezen? Lees heel het artikel op bladzijde 8-11 van Daniël#7.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: