Gebed om het hart

Meditatie door Ds. P. Mulder Gebed om het hart

Neigende tot Zich ons hart om in Zijn wegen te wandelen (1 Kon.8:58a)

Deze tekst komt uit het gebed van Salomo. Hij deed dit gebed bij de inwijding van de tempel. Een koning die voor zijn volk bidt. En dan nog wel om bekering van het hart, zodat ze de Heere gehoorzamen. Zou dat in Nederland zo zijn? En het omgekeerde? Mensen uit het volk die voor de koning bidden? Dat zal zeker wel voorkomen. Of hij gezond mag zijn; kracht en wijsheid mag krijgen. En bidden we ook om bekering van zijn hart, zodat hij de Heere gehoorzaamt? We krijgen meteen al een spiegel voorgehouden aan het begin van het nieuwe seizoen. En een opdracht.

Dit is een belangrijke vraag. “Heere wilt U ons hart neigen tot U?” De Heere Jezus zegt dat uit het hart van de mens voortkomen boze bedenkingen en vele andere zonden. Juist daarom is dit gebed zo nodig: “Neigt U ons hart”. Ons hart moet omgebogen worden. Want het gaat de verkeerde kant heen. Van God weg en van Zijn wegen weg. Geloven we dat? Geeft het ons verdriet? En strijd?

Als Gods Geest ons hart begint te neigen dan komen we er achter hoe verkeerd ons hart is. Niet maar een beetje, maar totaal. Dat maakt zielsbedroefd. Want die zonden brengen afstand tot de Heere. Dan gaan we zeker ons hart bekeren tot de Heere. Daar roept Hij immers toe op in Zijn Woord. Soms lijkt dat wel te gaan. Maar dan weer vallen we onszelf zo tegen. En als dan Gods Geest ons laat zien hoe heilig de Heere is. En hoe veel en hoe erge zonden van binnen zitten…

Wat is het gebed nodig: “Neigt U ons hart”.

Om in Zijn wegen te wandelen. Dat bidt Salomo ook voor het volk. Zou het volk van Nederland dat willen? Hoe weinigen weten echt wat daarmee bedoeld wordt. Het is moeilijk over te brengen aan ongelovigen hoe God wil dat wij mensen leven zullen. En toch begon Paulus daarmee op de Areopagus. Eer hij over Christus ging spreken.

En wij? Wandelen wij in Zijn wegen. Doen we dat in onze ‘vrije tijd’? Wat zou de heilige God er van zien? En wat zal Zijn oordeel zijn? Het klinkt echt tot ons allemaal: “bekeert u”. En ook: “bid God”.

Wat zijn dat ‘de wegen van de Heere’? Dat is leven volgens Zijn geboden. Wandelen volgens Zijn Woord. Dat zal alleen echt gebeuren als we door genade ‘in Christus’ zijn; als we door het geloof een met Hem geworden zijn. Dat gebeurt door een wonder. Want van nature zitten we ‘in Adam’. Dan neigt ons hart naar allerlei zonden. Naar lelijke zonden, of naar vrome zonden. Naar dubbelhartige zonden, of naar ‘meevallende’ zonden. Maar niet echt naar de Heere en Zijn wegen. Dat komt uit onze natuur niet voort.

Uit Adam en in Christus; dat is nodig. Dat is de nieuwe geboorte. De Heere werkt die nieuwe geboorte door Woord en Geest. Dat doet Hij vanuit Zijn welbehagen in Christus. God wil vanuit Zijn verkiezende genade mensen bekeren. Daartoe zond Hij Zijn Zoon. En daartoe werkt Zijn Geest vanuit het Woord. Ook vandaag. Dan worden harten geneigd om in Zijn wegen te wandelen. De duivel wil dat niet en bestrijdt dat. Dat doet temeer bidden: “Neig mijn hart tot de vreze van Uw Naam”. Want de liefde trekt.

Hoe is het in jouw hart? Is er de strijd om in te gaan? En het gebed vanuit de nood? De Meerdere van Salomo bidt. En Hij zoekt verlorenen om hen zalig te maken.

Dit artikel verscheen eerder in Daniël