Gebruik maken van gewoontes

Gebruik maken van gewoontes

Bakken ze bij jullie thuis oliebollen op Oudejaarsdag? Vier jij je verjaardag met je vrienden? Het zijn tradities die voor jou belangrijk zijn. Daar wil je graag aan vasthouden. Niet om de oliebollen of om je verjaardag zelf, maar het samenzijn met elkaar is voor jou belangrijk.

Zo zijn er ook in de kerk tradities. Dominee P. Mulder (73) uit Leiderdorp legt uit hoe tradities kunnen helpen om het goud van Gods Woord vast te houden. Hij doet een oproep: “Maak gebruik van de tradities. Dat deed de Heere Jezus ook.”

Waarom zijn tradities belangrijk?
“Tradities geven structuur én kleur aan je leven. Neem het voorbeeld dat we drie keer per dag eten. Dit geeft niet alleen structuur aan je dag, maar wij hebben er ook het Bijbellezen aan verbonden. In Engeland bij de Strict Baptists bidden ze wel voor het eten, maar danken niet erna. Is dat minder Bijbels? Dat kun je niet zeggen. Maar het is wel van grote waarde dat we in Nederland het bidden, Bijbellezen en danken verbonden hebben aan de maaltijden. Hierdoor mag elke dag drie keer Gods Woord klinken.”

Is het belangrijk dat er in een kerk ook tradities zijn?
“Alles krijgt een bepaalde vorm, anders zou je dingen telkens op een andere manier moeten doen. Daarom zijn ook moderne mensen behoorlijk traditioneel, dat hoort bij het menszijn. En dat zie je ook terug in de kerk. Ook de Heere Jezus maakte gebruik van tradities. In Lukas 4 lezen we dat Hij naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge ging. Betekent dat dat Hij toen slechts een traditie in stand hield? Nee, maar Hij maakte gebruik van een goede gewoonte. Hij hield deze in stand omdat dit belangrijk is. En zo mogen wij dat ook doen. Denk aan de gewoonte dat we in Nederland twee keer per zondag naar de kerk gaan. Dat is heel mooi, eigenlijk vind ik dat zelfs een geschenk van de Heere.”

Ziet u tradities dan vooral als een hulpmiddel?
“Onlangs maakte ik een mooi voorbeeld mee. Een man lag geruime tijd in het ziekenhuis. Daar las hij veel in zijn Bijbel vanaf zijn smartphone. Maar op een gegeven moment dacht hij: misschien weten die mensen wel dat ik christen ben en vragen ze zich af wat ik allemaal op mijn smartphone aan het doen ben. Ze denken misschien wel dat ik voetbalwedstrijden zit te kijken. Hij vroeg aan zijn vrouw of zij een Bijbel voor hem mee wilde nemen. En prompt kreeg deze man gesprekken over de Bijbel en over het geloof. Was die smartphone nu zo verkeerd? Nee! Maar de Bijbel als boek gaf herkenning en diende als middel waardoor deze man gesprekken kreeg. Daarom is het zo’n goede gewoonte om in het ziekenhuis een Bijbeltje op je nachtkastje te hebben liggen. Al is er natuurlijk niets mis mee als jij een stukje uit de Bijbel wil lezen op je smartphone.”

Wat zou u tegen jongeren willen zeggen die moeite hebben met bepaalde tradities?
“Ik kan het wel begrijpen als jongeren moeite hebben met bepaalde tradities. Jongeren willen graag weten wat nu echt waardevol is. We moeten daar niet te snel door van slag zijn. Ik zou hen de vraag willen stellen: stoot de vorm af of heb je moeite met de boodschap zelf? Of begrijp je die misschien niet goed? Ik zou deze jongeren graag uit willen leggen wat nu echt waardevol is. We hebben allemaal het wonder van Gods genade nodig in ons leven. De vreze des Heeren te leren kennen, daar gaat het om.”

Meer lezen? Lees heel het interview op bladzijde 8-11 van Daniël #7.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: