Terugblik op #Geloofwaardig onderwijs & Volgen zonder roeping

Terugblik op: #Geloofwaardig onderwijs & Volgen zonder roeping

Herinner jij je de jeugdwerkactie #Geloofwaardig onderwijs in 2017/2018 nog? Een van de doelen was het project van stichting CBR Effata in Nigeria voor dove tieners. Emiel heeft met Tom een documentaire gemaakt over Frank van der Maas in Nigeria.

Vier jaar geleden hebben we gezocht naar onderwijsdoelen die écht het verschil maken. We hebben gekeken in allerlei landen waar onderwijs in de kinderschoenen staat en waarin onderwijs problematisch kan zijn voor bepaalde doelgroepen. In India, Pakistan en Nigeria zijn een heleboel kinderen uitgesloten van onderwijs. Frank van der Maas kwam toen naar voren als een van de pioniers die iets deed wat uniek was.

Emiel is als videograaf betrokken bij danielonline.nu en is twee jaar geleden met Tom naar Nigeria gegaan om een documentaire te maken over Frank. Emiel en Tom leerden elkaar kennen op de CHE en volgden samen een minor documentaire maken.

In deze video blikken Emiel en Tom terug op het maken van hun documentaire. Hoe kwamen ze erbij om een documentaire te gaan maken? Wat raakte hen en is hen vooral bijgebleven? Wat willen ze jou met deze documentaire meegeven? Sjaak Jacobse was destijds als jeugdwerkadviseur nauw betrokken bij de jeugdwerkactie. Naar aanleiding van de documentaire blikt hij terug op zijn contacten destijds met Frank. Herkent hij het beeld dat in de documentaire geschetst wordt?

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: