Genade voor zondige mensen

“God roept tot bekering. Er is genade voor zondige mensen. Genade is duur verworven en in overvloed,” aldus evangelist H.J. Van den Boogaart. Zonde en genade: twee woorden die klinken in elke preek. Twee woorden waarvan het van levensbelang is, dat we de betekenis ervan kennen in ons leven. Dominee A. Schot en evangelist H.J. Van den Boogaart vertellen over de betekenis van die woorden in hun werk en in hun persoonlijk leven. Dominee A. Schot: “Wie eerlijk over de zonde spreekt, kan ook ruim over de genade spreken”.

Evangelist Van den Boogaart, u werkt als evangelist midden in de wereld. Wat ziet u van zonde om u heen?
“Nagenoeg elke dag opnieuw zie ik gebrokenheid. Ik ontmoet hier mensen die van het bestaan van broers en zussen niet af willen weten. Moeders die kinderen hebben bij drie verschillende vaders. En er is niemand die naar God zoekt en die naar Hem vraagt. De gebrokenheid tussen de mensen onderling bepaalt ons bij een diepere gebrokenheid. De gebrokenheid tussen God en de mens. En met deze breuk kunnen we prima leven, in de kerk en buiten de kerk. We zoeken onszelf te redden, door op onze eigen manier, godsdienstig of niet, er het beste van te maken.”

Ziet u als evangelist ook de andere kant, genade?
“Ja! Ik mag als evangelist ook opmerken dat in deze wereld, die zo stuk is, toch het welbehagen door de hand van Christus doorgaat. Hoe ik dat zie? Ik heb hier mijn Bijbel liggen. Gods Woord mag verkondigd worden! Hierdoor wordt iedereen, zonder onderscheid, opgeroepen om zich tot God te bekeren en te geloven in de Heere Jezus Christus. En de Heere belooft dat Zijn Woorden niet ledig terugkeren.”

Dat laatste, ziet u dat?
“Ik zie dat de Heere Zijn Woord brengt in het hart van mensen, die eerst niets hadden met zonde en met genade. Dat zijn niet de besten die de Heere eruit haalt. Maar zij gaan nu Zijn Woord indrinken met de vraag in het hart: ‘Hoe kom ik bij God? Hoe komt God nu bij mij? Hoe wordt de gebroken verhouding hersteld?’ En dan volgt hierop de vraag: ‘Hoe kan ik gaan leven zoals God dat van me vraagt?’
Als evangelist mag ik het Woord bij de mensen brengen. Maar waar ik me ook zo vaak over verwonder, is dat de Heere mensen brengt bij Zijn Woord. Ik denk aan een gezin dat jaren geleden hier langsliep en het zingen hoorde. Ze waren zo verbaasd, dat ze naar binnen zijn gegaan en lange tijd trouwe bezoekers zijn geworden.”

Hoe ervaren dominee Schot en evangelist Van den Boogaart zonden en genade in hun eigen leven? Lees om daarachter te komen het interview op bladzijde 8-11 van Daniël#3.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: