Goed genoeg

“Weet je wat ik graag nog eens wil leren? Gitaarspelen!” Met mijn kinderen had ik het over het kiezen van hobby’s. “Gitaar? Dat geloof ik niet.” Oei, dat was de reactie van mijn man. “Toen we laatst op vakantie waren, stond er in het huisje een gitaar. Als je dat echt wilt leren spelen, had je toen wel wat geprobeerd. Maar je hebt de gitaar met geen vinger aangeraakt.”

Aan dit gesprek dacht ik terug toen ik een boekje las over perfectionisme. Ai, het was pijnlijk herkenbaar. Wat blijkt? Mensen met perfectionisme mogen van zichzelf geen fouten maken. Iets nieuws leren, is moeilijk. Ze willen geen beginneling zijn, maar het direct kunnen. Alles goed willen doen. Daarom is gitaarspelen voor mij nog steeds een onbereikbaar doel.

‘Doe ik het wel goed?’ Die gedachte kan je beheersen. Ten opzichte van anderen, maar ook ten opzichte van de Heere. Misschien heb je pas belijdenis gedaan. Je hebt met overtuiging “ja” gezegd. Je neemt je voor trouw te zijn in je kerkgang, je bidden, je dienen van God. Maar dan slaat de twijfel toe: lees ik wel genoeg in de Bijbel? Is mijn bidden oprecht? Is mijn zondekennis diep genoeg? Is mijn geloof goed genoeg? Zal God tevreden zijn met mij?

Perfect zijn. Vraagt de Heere dat van jou? Je kunt blijven graven in jezelf. Dan draait het om jouw gevoel, jouw ervaring. Maar kijk eens omhoog. Gód is perfect. Volmaakt in al Zijn weg en werk. Hij kent jou als geen ander. ‘Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten; hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten; en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.’ De Heere vraagt je af te zien van jezelf, en alles alleen van Hem te verwachten. Dat is wat de Heilige Geest leert.

Is Gods genade, die Hij in Christus schenkt, voor jou genoeg?

Debora Mensink

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: