Halloween

Halloween

Op 31 oktober is het Halloween. Als je om je heen kijkt, zie je dat Halloween steeds meer aandacht krijgt. Het klinkt spannend en misschien ook wel leuk: kinderen die zich verkleden en in het donker aanbellen bij huizen die versierd zijn met pompoenen en lichtjes en dan snoep krijgen. Maar wie verder kijkt, ziet ook de skeletten en duisternis. Elementen die de boventoon voeren bij Halloween. Hoe ga je als christen met Halloween om?

Video ‘Wat moet je met Halloween?’

Halloween is zichtbaarder dan ooit. Door heel Nederland zie je allerlei 'versieringen'. In winkels, restaurants, maar ook in voortuinen van huizen. Wat moet je daar nu mee? Hoe ga je daar als christenjongere mee om? De Jeugdbond stelde die vraag aan Jos Kardol. Bekijk onderstaande video.

Boekje 'Halloween'

Ds. A.A. Brugge heeft een boekje over Halloween geschreven. Ds. Brugge wijst in het boekje op de heidense wortels van het feest en de occulte lading die het heeft. Hij waarschuwt tegen het demonische van Halloween. Hij geeft ook antwoord op de vraag: Hoe moeten christenen met het feest omgaan? Meegaan in het spoor van de duivel is gevaarlijk. De predikant zet tegenover het duistere van Halloween het Licht van God en Zijn Woord.

Halloween of HelloLight?

Om een tegengeluid te laten horen heeft EVGG (Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten) enkele materialen gemaakt om uit te delen op de club, op straat of aan de deur. Zie daarvoor hun website: evgg.nl/actueel/halloween

Ook heeft EVGG een video speciaal voor kinderen gemaakt (uiteraard ook geschikt voor volwassenen):

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: