Heden

Hier en daar werd hardop gelezen:
‘Jezus de Nazarener, de Koning der Joden.’
Kon dat waar zijn? Hoorde Hij dat goed?
Is Jezus de Koning?

Hij, een moordenaar, hing naast de Zoon van God.
Hangend aan het kruis had hij spottend meegedaan met de mensen die rondom het kruis stonden. Ineens drong tot hem door Wié het was die tussen hen in hing aan het kruis.

Daar hing Jezus, tussen de misdadigers.
Daar heeft de profeet Jesaja al van geprofeteerd: ‘Hij is met de overtreders geteld geweest.

En jij? Ga eens mee in gedachten naar Golgotha.
Doe jij hetzelfde als de andere moordenaar: ‘Als U werkelijk Gods Zoon bent, verlos Uzelf en ons.

Spot jij mee? Twijfel je aan Zijn gewilligheid?
Zeg je: Ja ik wil wel, maar ik krijg helemaal geen antwoord?
Dat ligt niet aan de Heere Jezus!
Want kijk nu omhoog naar de heuvel. Daar hangt Hij tussen de misdadigers.
Misschien voel jij je nog te goed om jezelf met deze moordenaars te rekenen.

Een moordenaar? Ik?
Juist daarom is Hij zo ver weg voor jou.
Jij voelt jezelf nog zo goed.

Doe toch hetzelfde als die ene moordenaar aan het kruis, kijk naar binnen, in jouw vuile hart.. Deze moordenaar zag in: wij hangen hier rechtvaardig, wij hebben straf verdiend, maar Deze heeft niets gedaan waardoor Hij deze straf moet dragen.
Besef toch hetzelfde als die moordenaar: Hij hangt daar onschuldig. En erken: ik had daar moeten hangen aan dat kruis.
Heb je zo al eens in gedachten bij Golgotha gestaan?

De moordenaar besefte:
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed.
Daar werd al mijn deugd een wegwerplijk kleed.

Wat deed hij?
Hij wendde zich tot Jezus en bad om een gedachte:
‘Jezus gedenk mijner als U in Uw koninkrijk zult gekomen zijn’
Toen antwoordde Jezus: ‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.’
De moordenaar kreeg zoveel meer dan waar hij om vroeg.

Als jij zó tot Jezus komt, dan is het antwoord: HEDEN!

Jan-Pieter Jelier

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: