Thomas Brooks, de hemel op aarde

Thomas Brooks, de hemel op aarde

Brooks schrijft zijn boek Hemel op aarde voor kinderen van God die de zekerheid missen. Wat moet je doen als je die zekerheid mist en je wanhoopt of er ooit genade zal zijn voor zó één als ik ben?

Wie was Thomas Brooks?
Thomas Brooks wordt geboren in 1608. Zijn ouders zijn vermogende mensen. In 1625 wordt hij als student ingeschreven op het Emmanuel College, onderdeel van de universiteit van Cambridge. Brooks is dan al een aanhanger van het puritanisme. Brooks preekt o.a. voor het Parlement in het Lagerhuis. Dat was toen gebruikelijk. In 1665 breekt in Londen de pest uit. Brooks blijft op zijn post. Een jaar later breekt de grote brand uit. Brooks blijft opnieuw op zijn post. Zijn vriend John Reeve omschrijft Brooks als: zacht van natuur, ernstig, mild, geduldig en iemand met een sterk geloof.

Wanhopen aan genade staat de zekerheid in de weg
O, als je wanhoopt, kijk eens naar het voorbeeld van Paulus. Hij was vervuld met woede tegen Christus en Zijn volk. Hij was ook vol van godslastering en goddeloosheid. Toch was hij een uitverkoren vat. Hij werd opgetrokken in de hemel en vervuld met de gave en de genade van de Heilige Geest (Hand. 8:1,2; 9:1; 26:11).
O, als je wanhoopt, kijk naar het voorbeeld van de verloren zoon. Hoewel hij weggelopen was en al de goederen van zijn vader had doorgebracht in zonde en goddeloosheid, kwam zijn vader hem toch tegemoet toen hij besloot om terug naar huis te gaan. In plaats van hem te doden, kuste hij hem. In plaats van hem te slaan, omhelsde hij hem. In plaats van de deur voor hem te sluiten, overlaadde hij hem met gaven.

Het nalaten van onze geestelijke plichten staat de zekerheid in de weg
Je moet Christus zoeken in alle inzettingen en niet alleen in sommige. Zijn er niet veel twijfelende christenen die God wel verwachten in het horen van het Woord maar niet aan het Heilig Avondmaal durven deel te nemen? Zijn er niet velen die zorgvuldig de dagelijkse godsdienstige plichten in het gezin vervullen, maar God bijna nooit in het verborgen zoeken?

Liefde tot de wereld staat de zekerheid in de weg
Als je alleen maar druk bent om de wereld in bezit te krijgen, is het geen wonder dat je de zekerheid mist. In Genesis 13:2 staat dat Abram zeer rijk was. In het Hebreeuws staat ‘heel zwaar.’ Rijkdommen kunnen dus een belemmering vormen voor de vreugde en het vertrouwen, het geluk en de zekerheid van een christen.

Meer lezen? Lees heel het thema-artikel op bladzijde 8-11 van Daniël #8.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: