Hoe verken jij?

Hoe verken jij?

Misschien staat het een beetje ver bij je vandaan. Na het briefje van Ollongren heb je er vast wel íets over gehoord: de kabinetsformatie. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor de verkenners. Een verkenner heeft als taak om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe coalitie en brengt hiervan verslag uit aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Én de verkenner geeft daarbij een advies voor de vervolgstap.

De Bijbel spreekt ook over verkenners (Numeri 13 en 14). Je kent het verhaal waarschijnlijk wel. Twaalf mannen, uit elke stam één, kregen de opdracht om het land Kanaän te bekijken. Ze moesten aan Mozes verslag uitbrengen over het land Kanaän: Hoe sterk zijn de steden? Hoeveel mensen wonen er? Hoe vruchtbaar is het land?

We zoomen even wat in op die verkenners. Twaalf zijn het er, maar eigenlijk zijn het er tien en twee. Dat blijkt wel uit het vervolg van de geschiedenis. Na een positief begin over de vruchtbaarheid van het land benadrukken de tien verkenners de onmogelijkheden om het land in te gaan. Ze zien het niet zitten. Onmogelijk!

En die twee andere verkenners dan? Het zijn Jozua en Kaleb. Zij zagen precies hetzelfde in Kanaän als de andere tien verkenners. Maar door het geloof is hún verslag aan Mozes en Aäron totaal anders. Zij hebben het over 'vrijmoedig optrekken', 'erfelijk bezitten' en 'De Heere is met ons, vreest niet'.

Een treffend verschil toch? Zou het karakter zijn? Pessimisten tegenover optimisten? De Bijbel geeft zelf het antwoord: Kaleb en Jozua vertrouwden op God en stopten niet met Hem te volgen. Natuurlijk zagen ze die dikke muren van de steden, maar niet in ongeloof. In Psalm 18 lees je dat je met de Heere door een bende kan lopen en met Hem over een muur kan springen. Door het geloof!

De tien verkenners hadden voor hun gevoel een onmogelijke opdracht. Jij ook? Onmogelijk om te bidden op je nieuwe werkplek. Onmogelijk om jouw verdriet, waar misschien verder niemand van weet, te dragen. Onmogelijk om kleur te bekennen als de naam van God wordt misbruikt. De Heere weet van die ogenschijnlijke onmogelijkheid. Weet je wat de Heere Jezus daarover heeft gezegd? 'Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft' (Markus 9).

Jij en ik worden elke dag op verkenning gestuurd als we lezen in de Bijbel. Hoe doe jij dat? Zoals de tien verkenners die bleven steken in ongeloof? Of zoals de twee verkenners, in geloof en vertrouwen?

Erik

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: