Ik geloof, Heere! Kom mijn ongelovigheid te hulp

Vragen rond het geloof kunnen veel verwarring geven. Misschien herken je het wel in jouw eigen klas of op je werk. Soms proef je herkenning bij anderen, maar soms juist niet. Uiteindelijk draait het allemaal om één vraag: ken jij de Heere Jezus al persoonlijk? Met dominee J.M.D. de Heer uit Middelburg gaan we dieper in op dit onderwerp.

Hoe gaat de bekering precies?
“Ik verwijs graag naar een bekering uit de Bijbel, bijvoorbeeld die van Saulus. De omstandigheden van hem zijn bijzonder te noemen. Op dit moment is er geen jongere in de Gereformeerde Gemeenten die zoals Saulus christenen vervolgt. De hoofdzaken in deze bekering zijn echter niet uniek. Het begin van Saulus’ bekering is dat Gods Zoon Zich aan hem bekendmaakt. Op datzelfde ogenblik werkt de Heilige Geest een omkeer in het hart. Saulus roept uit: Wie zijt Gij? En: Wat wilt Gij dat ik doen zal? Daaruit blijkt dat het bekering is. Hij vraagt of God de leiding in zijn leven wil overnemen. Bekering in 2021 heeft eenzelfde herkenbaar patroon: je komt met God in aanraking door Zijn Woord en Geest. God beoordeelt mijn leven. Dat geeft een diepe indruk van wat zonde is. In Hebreeën 4 vers 12 staat het zo treffend dat het Woord Gods levend is en krachtig. Het is niet tegen te houden.”

Wanneer weet je of God in je begonnen is?
“De Heere werkt door Zijn Woord en Geest. Als de Heere door Zijn Woord verklaart wat er in de ziel omgaat, dan ligt daarin een vastigheid. De Heere laat dan weten dat het van Hem is. Als er in het leven zich een daadwerkelijke bekering voltrekt, dan zijn er ook vruchten: honger naar God, haten van de zonde en liefde tot Zijn dienst. Als een dominee dan preekt wat vanbinnen beleefd wordt, geeft dat verwondering. Dat geeft moed dat het van de Heere is.”

Hoe geeft de Heere daar de zekerheid van?
“De Heere Jezus zegt in Johannes 14 vers 6: Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven. Zekerheid van het geloof is dus altijd verbonden aan Christus. Als het geloof op Christus mag zien, dan ligt in Hem de zekerheid.”

Er zijn jongeren die worstelen met de vraag of ze uitverkoren zijn…
Dominee Smytegelt heeft in een van zijn preken eens gezegd dat de eerste belangrijke vraag niet is: Weet ik dat ik verkoren ben? Maar, weet ik dat ik verloren ben? Uitverkiezing is een verborgenheid. De Heere wil in het leven van Zijn kinderen wel troost geven van de uitverkiezing. Maar je moet niet bij die vraag beginnen, want dan kun je een schijnveiligheid zoeken. Als ik maar weet dat ik verkoren ben, dan zit het wel goed. Het gaat om de vraag: wie ben ik voor God?”

Meer lezen van het gesprek met dominee De Heer? Lees heel het interview op bladzijde 8-11 van Daniël#19.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: