Influencer vanuit een klooster bij Zwolle

Enzo, Anna en Nikki… Bekende Nederlandse influencers die miljoenen jongeren weten te bereiken via social media. Voor de grootste Nederlandse ‘influencers’ moet je verder terug in de tijd, ver voordat het internet met al haar vlogs bestond. Er zijn boeken geschreven door Nederlanders die wereldwijd een enorm publiek hebben bereikt. Eén daarvan ken je vast wel: het dagboek van Anne Frank. Een ander boek uit Nederland, veel ouder dan het dagboek van Anne Frank, heeft wereldwijd minstens zoveel mensen bereikt. Het werd van alle Nederlandse boeken ooit het meest vertaald.

De eerste zin van dit boek is een Bijbeltekst: “Die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben” (Johannes 8:12). Dat is de boodschap die hij wilde doorgeven: volg de Heere Jezus.

De schrijver Thomas à Kempis is met recht een ‘influencer’ te noemen, en dat al zo’n 600 jaar lang. Hij heeft de Bijbel vier keer overgeschreven. Rond 1400 schreef hij zijn belangrijke boek 'De navolging van Christus’. Hij maakte onderdeel uit van een kloostergemeenschap in de buurt van Zwolle. Daar was hij verantwoordelijk voor de opleiding en vorming van de ‘nieuwelingen’ in het klooster, en voor hen schreef hij dit boek. Speciaal voor jonge mensen dus.

De kerk had in de tijd van Thomas à Kempis vooral oog voor uiterlijke pracht en praal. Godsdienst ging vaak over de buitenkant. In reactie daarop trokken jongemannen zich terug in een klooster om God te dienen. Ze leefden sober en wilden zo min mogelijk blootgesteld worden aan de verleidingen van de zondige wereld. Oprechtheid, nederigheid, vroomheid en zelfverloochening stonden centraal bij de kloosterlingen. Ze sloten zich af voor de invloed van de wereld om God te dienen en Jezus te volgen.

Thomas laat echter zien dat je terugtrekken in een klooster niet wil zeggen dat je dan de zonde achter je kunt laten. “Waar je ook bent, waar je ook naartoe gaat, je blijft ongelukkig, tenzij je je naar God keert” schrijft hij. Jezelf fysiek afsluiten voor de wereld is dus geen oplossing om het ware geluk te vinden.
Wat dan wel? Thomas roept op om alleen te zijn om jezelf te leren kennen. Hij schrijft heel open over wat je dan tegen kunt komen, bijvoorbeeld: hoogmoed, jaloezie en verkeerde verwachtingen over de wereld. De zonde van de wereld buiten het klooster woont in ons hart! Door al deze zonden moet je niet wanhopig worden, maar moet je alles leren verwachten van Christus en Hem volgen.
Misschien doe je niet aan influencers. Misschien ben je niet zo’n volger en volg je vooral je eigen hart. Kijk dan eens wat je in je hart tegenkomt als je alleen bent. Kun je je hart volgen? “Die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.”

Rens van Rossum

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: