Serie 'Meer leren door het boek van de natuur' #20 Je tuin door-gronden

Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof (tuin) hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten, alzo zal de Heere HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.
Jesaja 61: 11

De tuin doen!
Mijn lievelingstaakje.
Alleen de grond en ik.
‘t maakt me blij
als ik iets nieuws ontdek.
Zoals die dorre vijgenboom
die tóch groene knoppen krijgt.

Wie vluchtig kijkt,
ziet niet veel bijzonders.
De plantjes lijken willekeurig op te komen.
Ongeordend, slordig…
Zo’n onoplettend oog,
ziet echter niet wat ik zie.
In míjn hoofd is een plaatje, een plan.
Ik weet hoe de éne plant afgestemd is op de andere.
Ik weet wat nog moet gaan ontkiemen of opkomen.

Wanneer jij jouw hart- tuin nauwkeurig onderzoekt,
ontdek je hoe ‘n onbekwame hovenier je bent.
‘Naar welk Beeld groeit mijn tuin?’
‘Zijn er wel vruchten?’
‘Is de Heere aan het werk in mijn tuin of is alles van mezelf?’
‘Ben ik oprecht voor U?’
‘Mijn tuin lijkt zó armoedig en kaal, terwijl andere tuinen zo mooi in bloei staan.’
‘Die pas opgekomen plantjes, zijn dat goede plantjes of is het onkruid?’
‘Waarom is er in mijn tuin zoveel schaduw?’
Vragen...
Omdat door mijn eigen gedrag, mijn hof zo snel door onkruid wordt overwoekert.
Omdat door het vergif van mijn zonden, ik soms zo bang ben dat er niets meer uit de zwarte aarde zal opkomen….

Echter Gods werk is als het werk van een tuinman.
Hij kent Zijn hof, de tuin van je hart.
Hij weet wat Hij erin plantte.
Nauwlettend houdt Hij alles in de gaten.
Geen hoekje, onkruidje, bladluisje of bolletje onder de grond,
is voor Hem verborgen.
Een vluchtige blik ziet wellicht geen schoonheid in jouw tuin.
Maar Hij weet naar welk Beeld Hij Zijn hof zal vormen.
Hij door-grondt jouw tuin!
Dat is een ernstige waarheid.

Maar ook een troostende waarheid, voor een bevend, bang hart.
‘Hoe zalig is het te gedenken,
dat terwijl God al het kwaad in mijn hart kent,
Hij ook even bekend is met het goede dat er in het hart van Zijn volk is!
Hij weet alles wat Zijn Geest heeft ingeplant.
Hij weet wat Zijn genade in ons gewerkt heeft.’
(zegt Octavius Winslow)

Ga op je knieën.
Speur de tuin van je hart af.
Groeit er iets wat Zijn Geest heeft geplant?

Aleid Nijhof


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: