Het is nog maar kortgeleden dat ds. C. Harinck uit Kapelle zijn 60-jarig jubileum mocht gedenken. Zijn verlangen is om de Heere daarvoor de eer te geven: “Hij is zo goed geweest voor een onwaardige als ik ben. Hem komt alle lof toe!”

Nu is het de wens van ds. Harinck dat ook jij heerlijkheid in God en Zijn dienst mag gaan zien: “Dan zeg je met Asaf: Wien heb ik nevens U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde!”

Waar denkt u aan bij het thema ‘Looft den HEERE’?
“God loven betekent dat we Hem de lof en de eer geven die Hij verdient. Hij is volmaakt in goedheid, genade, heiligheid en trouw. God loven heeft ook te maken met bewondering van God. Dan denk ik aan bewondering voor Zijn schepping, waaruit we God kunnen kennen. Ik weet nog dat ik zelf als jongen van een jaar of 14 ’s avonds weleens naar achteren in de boomgaard liep om naar de zonsondergang te kijken. Dat deed me wat. Want Wie had alles zo prachtig gemaakt? Ik denk dat niemand zich bij tijden aan zulke indrukken van God onttrekken kan. Ook dat heeft te maken met het loven van God.”

Tot wie komt die oproep?
“Tot de hele schepping. Lees Psalm 147 eens. Heel de schepping wordt erbij geroepen om God te loven. Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, gij walvissen! Looft Hem, vuur en hagel! Looft Hem, gij bergen en alle heuvelen! Looft Hem, gij koningen! Looft Hem, jongelingen! Looft Hem, maagden! Looft Hem ouden met de jongen! Opmerkelijk hè? De dichter van Psalm 147 had de hele schepping nodig om God de lof toe te brengen Die Hij waard is.”

Hoe komt die oproep tot ons?
“De oproep om God te loven komt voorál tot de mens. De mens kon God op een andere manier loven dan de rest van de schepping: vanuit kennis. Maar doordat we de kennis van God zijn kwijtgeraakt, kunnen we Hem ook niet meer loven en prijzen.
In onze godsdienst hebben we dit element veronachtzaamd. Ik denk dat we in onze kringen het loven en prijzen van de Heere al snel een beetje verdenken. Dat we het lichtzinnig vinden. Maar het is een góede zaak om de Heere te loven: Het is goed dat men den HEERE love, Psalm 92. Goed ook voor jezelf, want het vervult met blijdschap. Het is ook een blíjde zaak om de Heere te loven. En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, Psalm 43:4. Er worden harpen bij gebruikt en citers, dat zijn blijde klanken. Muziek en zang zijn geschikte middelen om de Heere te loven. Ook in de kerk mag in de lofpsalmen de blijdschap doorklinken. Het loven en prijzen is een wezenlijk onderdeel van de eredienst.”

Wanneer kun je echt de Heere loven?
“Je kunt wel zeggen: ‘Ik loof U en ik prijs U’, maar waaróm doe je dat? Je moet een reden hebben om God te loven. Als je naar je eten kijkt en bedenkt dat anderen dit missen, dan krijg je een reden om Hem lof toe te brengen. Stel jezelf deze vraag: Heb ik reden om God te loven? Maar ook: Heb ik iets waarvoor ik Hem eeuwig zou willen loven? Dat kan alleen als Hij je opgezocht heeft en verlost heeft met Zijn bloed. Dan krijgt Hij ook de allerhoogste lof.
Als je dat mist, dan moet je bedenken dat je niet mee kunt zingen in de hemel. Want als je het Lam niet kent, Die in de hemel het middelpunt van de lof zal zijn, dan kun je Hem ook geen heerlijkheid geven.”

Meer lezen? Lees heel het interview op bladzijde 8-11 van Daniël#1.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: