Klimaatverandering, dichterbij dan je denkt

We hebben net de jaarwisseling achter de rug. Een moment dat je de balans opmaakt. Welke blije of verdrietige dingen bracht 2022? Ook een moment om vooruit te kijken. Wat staat ons in 2023 te wachten?

Denk je aan 2022 terug, dan zeg je misschien: “Ik ben blij dat corona voorbijging. Geen lockdowns meer, gewoon weer naar school, ontmoetingen met familie en vrienden.” Anderen zullen de oorlog in Oekraïne noemen. Miljoenen Oekraïners zochten een veilig heenkomen, tienduizenden vonden onderdak in Nederland. Het ene wee (corona) is weggegaan, het andere (oorlog) is gekomen.

Klimaatrampen in 2022
Wat wellicht minder op je netvlies staat, is dat 2022 ook een jaar was van klimaatrampen. Grote overstromingen in Zuid-Afrika en Nigeria. Hongersnood in de Hoorn van Afrika vanwege jarenlange droogte. Bosbranden in Zuid-Europa en de VS. En, als dieptepunt, immense overstromingen in Pakistan. Als gevolg van een overvloed aan smeltwater uit de bergen en ongekend zware moessonregens die weken aanhielden, overstroomde een gebied twee keer zo groot als Nederland. Vele Pakistani vonden de dood.

Pakistan is ver weg. Klopt. Maar je bent vast niet vergeten dat klimaatrampen ook dichterbij kunnen voorkomen. De overstromingen een jaar eerder in Limburg, Duitsland en België kostten in de beide buurlanden aan een paar honderd mensen het leven.

Klimaatrampen? Zijn het dan geen ‘gewone’ natuurrampen? En die zijn toch van alle tijden? Jawel, maar de meeste wetenschappers zijn het erover eens: extreme weersverschijnselen worden steeds heviger en komen steeds vaker voor. De belangrijkste oorzaak? De opwarming van de aarde, als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. En die uitstoot wordt vooral veroorzaakt door ons mensen. Broeikasgassen vullen onze atmosfeer. Ze liggen als een steeds dikker wordende deken om onze aarde heen. Die deken houdt de warmte van de zon vast. Zodat de aarde die warmte steeds minder goed kwijt kan. En we het steeds warmer krijgen.

Wat staat ons in 2023 te wachten?
Laat helder zijn: Er is er Eén Die overal boven staat. Die na de zondvloed de belofte gaf: Voortaan, al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden (Gen. 8:22). Die belofte kan je behoeden voor moedeloosheid bij al het nieuws over klimaatverandering.

Meer lezen? Lees heel het thema-artikel op bladzijde 8-11 van Daniël#2.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: