Serie 'Meer leren door het boek van de natuur' #21 Kwetsbaar gras

Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.
Jesaja 40: 6b, 7 en 8

Gras is overal.
‘t Is groen,
klein,
kwetsbaar,
vergankelijk.
Gras heeft weinig waarde
het verdort snel.

Jij en ik, wat zijn we nietig en klein.
Kwetsbaar.
Ja, wij zijn net gras.
Echt.

Al ben je jong, je kan ernstig ziek zijn of sterven.
Al lezend klinkt Jesaja’s ernstige boodschap:
‘Jij moet sterven en dan?’
Heb jij deze roep de afgelopen week gehoord?
Je hoort het als je het nieuws volgt.
De roep galmt door de school of de kerk als er iemand overlijdt.
Deze boodschap fluistert in je hart als je eerlijk Gods Woord leest.
Jij moet een keer sterven!
En dan?

Gras kan zichzelf niet onvergankelijk maken.
Ze kunnen niet van de berm in het mooie weiland aan de overkant gaan staan.
Grasjes kunnen niet veranderen in bomen.
Maar weet je wat zo groot is?
De Heilige Geest zaait onvergankelijke zaad.
Door het lezen in of luisteren naar Gods Woord strooit de Heilige Geest dit zaad.
Wanneer dit zaad in je hart opkomt leer je dat er in jezelf niets van waarde is.
Jij bent immers gras?
Daarom ga je de zaligheid buiten jezelf gaat zoeken.

God kent alle schepsels.
Ieder grassprietje.
Alle mensen.
Door Zijn genade en scheppingskracht zullen in er vele, onvergankelijke grasscheutjes opschieten.
En dat niet alleen…
door Zijn onveranderlijke trouw zal dit gras opgroeien tot wilgen aan de waterbeken!

Aleid Nijhof


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: