Leven op aarde als burger van de hemel

Onderweg #1 - conferentielezing Jan-Henry Seppenwoolde Leven op aarde als burger van de hemel

Een dubbel paspoort roept veel vragen op. Kan iemand met twee paspoorten wel een goed burger zijn in onze samenleving? Een christen heeft in ieder geval twee paspoorten. Een christen leeft in de wereld, maar is hier niet meer thuis. Een christen is onderweg naar een beter vaderland! Volop in het leven, maar toch ook weer niet, want het volle leven wacht nog. Wat betekent dit concreet? Wat is verlangen naar God en hoe beïnvloedt dit het leven hier en nu? Wat betekent het om te leven vanuit de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde?

Jan-Henry introduceert de interactieve Bijbelstudie over dit conferentie thema aan de hand van:

  1. Levenskeuzes
  2. Levensleiding
  3. Levensheiliging

Kijk hieronder de opname van deze conferentielezing en bespreek met elkaar (in groepjes) de Bijbelstudie vragen onder de video.

In voorjaar 2022 organiseren we opnieuw conferenties, als de coronamaatregelen dat toelaten.
Houd jbgg.nl/conferenties in de gaten!

Bijbelstudie

1. Levenskeuzes
Wat zegt de Heere ons in Zijn Woord hoe we moeten en kunnen bijdragen aan de komst van het Koninkrijk? Denk hier samen over na m.b.t. de volgende aspecten van ons leven:

  • Onze bezittingen en goederen
  • Onze familie/gezin
  • Ons werk/studie
  • Onze levenspartner

Welke keuzes maken we? Wat laat je los, wat houd je vast? Waar zie je verhinderingen? Noteer bij elk aspect een Bijbelgedeelte of een vers dat van toepassing is.

2. Levensleiding
Lees Psalm 37 vers 3-5. Hoe lees je deze verzen in het licht van de komst van het Koninkrijk en de wederkomst van de Heere Jezus? Geeft de Heere altijd een Bijbelvers voor elke situatie?

3. Levensheiliging
Lees samen Kolossenzen 3 vs 1-17. Waaraan herken je een burger van het Koninkrijk der hemelen? Hoe zie je in dit gedeelte “twee paspoorten” terug? Wat betekent dit voor ons leven hier op aarde?

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: