Mantelzorg

Mantelzorg

Elke avond wandelt Rutger een rondje met zijn broertje Levi. Levi heeft een beperking en geniet van de aandacht van zijn grote broer. Rutger vindt het fijn om even te wandelen, maar hij doet dit vooral om zijn ouders te ontlasten. Rutger zorgt voor Levi: liefdevol en plichtsgetrouw. Naast zijn opleiding, bijbaantje, JV en andere taken en verantwoordelijkheden.

Ieder jaar wordt in de loop van november de Dag van de Mantelzorg gevierd. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor familie of vrienden. In Nederland zijn zo'n half miljoen jongeren mantelzorger: voor hun broer, zus, ouder of een andere naaste. Misschien ben jij wel één van die mantelzorgers. Trouw doe je wat je kunt. Wellicht met veel plezier en energie. Of op je laatste krachten, vertrouwend op God. Of misschien ken je iemand die mantelzorg verleent. Ik wil 3 dingen tegen je zeggen over mantelzorg in Bijbels perspectief.

  1. Mantelzorg is misschien wel de meest zichtbare vorm van het gehoorzamen aan het zogenaamde grote gebod: ‘Gij zult uw naasten liefhebben als uzelven’. Jezus zegt in Mattheus 22 dat dit gelijk is aan het gebod om God lief te hebben. Mantelzorg is daarmee niet alleen het uiten van liefde aan je naaste, maar ook liefde aan God. Door te zorgen voor je naaste.

  2. Als mantelzorger geef je liefde en tijd. Het kan zijn dat je geen liefde of dankbaarheid terugkrijgt. Vind je dat moeilijk? Laat je dan inspireren door de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10). De Samaritaan investeerde tijd, energie en geld in het zorgen voor het slachtoffer. We weten niet of het slachtoffer dankbaar is geweest, het staat niet in de Bijbel. Belangrijker is wat Jezus over de Samaritaan zei tegen de farizeeërs: Ga heen en doe desgelijks. Hij stelde de Samaritaan tot een voorbeeld. Ben jij ook een voorbeeld?

  3. Vind je het zwaar? Maak je je zorgen over hoe het verder moet? Hoor dan wat Paulus zegt in zijn brief aan de gemeente van Filippi: ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God.

Ken je iemand in jouw omgeving die mantelzorg verleent? Vraag eens hoe het met diegene gaat en vooral: bid voor hem of haar. Verleen je zelf mantelzorg? Ik wens je van harte Gods zegen toe. Vertrouw op Hem!

Johan

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: