Nehemia: bidder, bouwer, leider

Ken jij Nehemia? Misschien heb je wel eens over hem gehoord in een preek. Of ging een dagboekstukje over deze bescheiden, maar ook besluitvaardige man. Het is de moeite waard om hem beter te leren kennen! We kunnen ook in 2022 veel van hem leren!

Wie is Nehemia?
Nehemia leefde zo’n 2500 jaar geleden. Als gevangenen zijn Nehemia’s (voor)ouders uit Israël weggevoerd. In het Perzische wereldrijk wonen en werken ze als ballingen. Nehemia is er geboren en opgegroeid. Ver bij Jeruzalem vandaan.

God roept Nehemia tot een hele belangrijke taak. Hij moet naar Jeruzalem toe. De stad van God is een ruïne geworden. De stadsmuren zitten vol gaten en de stadspoorten zijn verdwenen. Iedereen kan zo in en uit de stad gaan. En dat is al bijna honderd jaar zo! Wat een trieste situatie. En wat nog erger is: de tempeldienst – de dienst voor God – ligt stil. Er worden geen offers meer gebracht en er vinden geen gebeden meer plaats.

De bewogen Nehemia
Nehemia krijgt bezoek, zo beschrijft hij zelf in Nehemia 1. Hij is aan het werk in het paleis als er een paar mannen binnenkomen. Ze hebben een verre reis gemaakt. “Hoe is het met jullie in Jeruzalem?”, vraagt Nehemia hen. Ook al heeft Nehemia Jeruzalem nooit gezien, deze stad van God is steeds in zijn gedachten. Ook terwijl hij werkt voor koning Arthahsastha.

Het antwoord slaat in als een bom. De stad ligt compleet in puin, zo vertellen deze mannen. De poorten zijn verbrand. En wat het ergste is: er wordt gespot met God, met Zijn volk en Zijn stad door half-Joden en heidenen. De liefde tot God is verflauwd of verdwenen. Het verhaal van deze mannen raakt Nehemia diep. Ook al is hij ver weg en heeft hij een prachtige baan in het paleis. Hij is er ziek van, lezen we. De emoties komen; Nehemia bedrijft rouw, hij bidt en vast. En niet een dag maar een aantal maanden. Waarom toch Nehemia? Je hebt toch een prachtige baan? Je zit hoog en droog in de burcht Susan?

Nehemia weet het wel. Het is liefde tot God en liefde tot Jeruzalem. Het zijn z’n volksgenoten die in grote problemen verkeren. Het verlangen groeit om naar Jeruzalem toe te gaan en zich in te spannen voor de stad en het volk van God.

Herken je dat? Je wordt geraakt door iets ergs. En vanbinnen voel je: kan ik daar iets betekenen? Moet ik mijn luxe leventje niet opgeven? Zijn mijn gaven en talenten niet nodig in deze situatie?

De biddende Nehemia
Het verlangen blijft levend. Nehemia voelt de pijn in zijn hart. Hij moet naar Jeruzalem! Maar hoe? Hij heeft een baan aan het hof. En hij is eigenlijk nog steeds een balling. En wat het nog ingewikkelder maakt: Nehemia weet ook dat koning Arthahsasta helemaal niets heeft met Jeruzalem. Hij vindt het een lastige stad met een opstandig volk.

De besluitvaardige Nehemia
Nehemia bidt niet alleen, hij denkt ook veel na. Wat heb ik nu nodig als ik naar Jeruzalem mag? Dat weet hij wel: soldaten voor de beveiliging, papieren met stempels van Arthahsasta om de grenzen over te gaan en hout om de stadspoorten te herstellen. Nehemia blijft niet afwachten, hij verwacht veel van Zijn God. En God zegent Nehemia in zijn plannen. En de machtige Arthahsasta, die denkt zelf de dienst uit te maken, wordt door God gebruikt als een instrument.

De bouwende Nehemia
“Aan het werk”, zo roept Nehemia. De stad van God moet opgebouwd worden. Laten we samen de stadsmuren weer op gaan bouwen! De twijfel slaat om in hoop. Zou de herbouw, die tien jaar eerder onder leiding van Ezra niet lukte, nu wel gaan lukken? Ja! In 52 dagen wordt de stadsmuur herbouwd en worden de poorten hersteld. Enkele kilometers muur worden gerepareerd, terwijl er vanuit de stad gespot wordt en geprobeerd wordt de opbouw tot stilstand te brengen.

Dit thema artikel over Nehemia helemaal lezen? Lees heel het artikel op bladzijde 8-11 van Daniël#8.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: