Over werken, mijn agenda en God

Over werken, mijn agenda en God

Prediker 9: 10a
Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht.

Deze tekst doet mij denken aan een lied van Frances!
Ken jij Frances?
Frances is een songwriter. Ze speelt piano en zingt graag. Als Frances veertien is, werkt de Heere krachtig in haar in hart. Frances Ridley Havergal leefde in 1836 tot 1879. Zij schreef dit lied:

“Neem mijn leven, laat het Heer’,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk
door Uw liefde tot Uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde bied’.
Maak, o Heer’, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud’.
Maak mijn kracht en mijn verstand,
tot een werktuig in Uw hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat, o Heer’, Uw Geest er woon’.”

Frances schrijft: “Straks sluit je jouw stille tijd af en betreed je weer de drukte van de dag. Wil je niet eerst je daden doelbewust aan Hem toevertrouwen? Zowel de bijzondere dingen die je vandaag op de agenda hebt staan, als het onvoorziene werk dat Hij in de loop van de dag daaraan toevoegt?”

Is Frances’ lied ook jouw verlangen?
Dan doe je alles wat je hand vindt om te doen. Zo goed en ijverig mogelijk. Omdat God het van je vraagt.

Opdracht
Neem even de tijd om stil te staan bij deze twee vragen…

  1. Wat is jouw goddelijke taak of roeping? Maak een prioriteitenlijstje.
  2. Koning Hizkia ontvangt brieven van Sanherib. Deze brieven spreid hij voor de Heere neer. Hij bidt en vraagt de Heere of Hij er kennis van wil nemen (Jesaja 37).

Leg zo ook jouw zorgen of vragen, jouw agenda of takenlijst voor de Heere neer!

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: