Portret zonder beelden

Portret zonder beelden

Een portret zonder beelden van Maria Louise van Hessen-Kassel. Zodat jij je aan het eind van dit verhaal zelf een beeld hebt kunnen vormen van wie Maria Louise was. Nu haak je misschien gelijk af en denk je: wat moet ik met een of andere Maria Louise? Ik wil je vragen om een selfie te maken. Wie ben jij als je in de spiegel van Maria Louise kijkt?

Lijst: de tijd waarin ze leefde
Om te kunnen begrijpen wie Maria Louise was, moet je eerst iets weten over de tijd waarin ze leefde. Maria Louise leefde van 1688 tot 1765. De tijd van de Nadere Reformatie. De leer van de Reformatie moest niet alleen een zaak van de kerk, maar ook van het hart worden.
In deze zelfde tijd begint ook het verlichtingsdenken. De tijd van Maria Louise was eigenlijk een overgangsperiode van een diepgeworteld godsdienstig leven naar een tijd waarin het denken een grote plaats in gaat nemen. In alle godsdienstige stromingen werd een deugdzaam leven belangrijk.
Dit denken heeft Maria Louise beïnvloedt. Je ziet in haar leven een hinken op deze twee gedachten. Godsvrucht als een grote deugd aan de ene kant en genade door het werk van de Heilige Geest aan de andere kant. Maar gelukkig zullen we het straks nog horen dat Maria Louise aan het eind van haar leven mag getuigen over ‘enkel genade’.

Portret: als jongere
Als Maria Louise een jaar of veertien is, is het haar ideaal om in een Stift te gaan. Een Stift is een gemeenschap van jonge meisjes die ongetrouwd zijn en heel de dag bezig zijn met het onderzoeken van Gods Woord, het lezen van goede boeken en de zorg voor arme en zieke mensen.
Maria Louise krijgt ook onderwijs. Ze leert hoe ze een huishouden moet besturen, bevelen moet geven en goed moet organiseren. Daarnaast leert Maria Louise lezen en schrijven en is het belangrijk dat ze de Franse taal kent, de taal van de adel. Het spreken gaat Maria Louise goed af, maar ze heeft de Franse taal nooit goed leren schrijven.
In de godsdienstige opvoeding speelt vooral haar moeder een belangrijke rol. Aan het begin van de maaltijd wordt er uit de Bijbel gelezen. Het gespreksonderwerp aan tafel is het gelezen Bijbelgedeelte. Aan het eind van de maaltijd stelt moeder de vraag: “Kinderen, waar zullen we voor bidden en danken?” Zo krijgen ook kinderzorgen zoals een zieke hond, een plaats in het gebed.

Portret: haar leven met God
Maria Louise houdt het liefst afstand van het hofleven. Ze besteedt liever haar tijd aan het bezoeken van een kerkdienst. Ook leest en spreekt ze veel over geestelijke zaken. Maria Louise schrijft regelmatig met verschillende predikanten. Dan stelt ze de vragen die haar zo bezig kunnen houden. Of ze zichzelf niet bedrogen heeft, of het wel waarheid is in haar ziel. In één van de brieven die bewaard zijn gebleven, geeft een predikant haar raad: hij waarschuwt haar om niet op te gaan in de verleiding van de wereld, maar om meer tijd door te brengen in de eenzaamheid met God. Daar lag de haper bij Maria Louise!

Meer lezen? Lees heel het thema-artikel op bladzijde 8-11 van Daniël #10.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: