Bijbelstudies over Ruth #2 Een kruispunt

We staan allemaal wel eens op een kruispunt in ons leven. Soms moeten we een besluit
nemen wat wel eens grote gevolgen kan hebben voor de rest van ons leven. Hoe nemen wij
zo’n besluit? Ruth staat ook op een kruispunt in haar leven.

Je leest door de verzen heen dat Ruth zeker weet dat zij met Naomi mee moet gaan naar haar volk, niet alleen om Naomi, maar om de God van Naomi.

Download hier de Bijbelstudie die bij deze video hoort.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: