Tot Zijn eer

Vanaf het moment dat ik in groep 4 zat, wist ik één ding heel zeker. Ik wilde later schrijfster worden. Toen ik ouder werd deed ik er alles aan die droom te bereiken. Uren zat ik te oefenen achter de laptop. Maar uiteindelijk, en dat ging niet gemakkelijk, heb ik de droom in de ijskast gezet. Niet omdat mijn talent niet voldeed. Er kwam steeds meer een vraag naar boven: ‘Wat vindt de Heere van mijn verhalen… Zijn ze wel tot Zijn eer?’

Talenten. Iedereen heeft ze gekregen. De één misschien meer dan de ander. Jij en ik hebben allebei gaven van de Heere gekregen die we moeten gebruiken. Je kent misschien de gelijkenis hierover. (Matth. 25: 14-30) Drie mannen kregen talenten (geld) om dat te vermeerderen. Daarvoor moesten ze hun talenten gebruiken. Twee deden dat ook, terwijl de laatste het begroef. De twee eerste mannen werden beloond, terwijl de laatste alles werd afgenomen en hijzelf werd in de ‘buitenste duisternis’ geworpen.

Iets doen met je talenten. Ben jij daar weleens mee bezig? Gebruik je dat wat je van God hebt gekregen? Je zegt misschien ‘ja, dat doe ik’. Dat is mooi. Maar gebruik je je talent ook op de juiste manier? In de Bijbel staat: “Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.” (1 Kor. 10: 31)

Weet je wie er ook veel talent had? Augustinus. Hij was heel geleerd en kon mooi schrijven. Na zijn bekering schreef hij het boek Belijdenissen. Hij zegt daarin: “Mijn God, laat me ook iets zeggen over het talent dat ik van U gekregen heb, en over de onzin waar ik het aan verspilde.” Wat bedoelde hij daarmee? Hij had zijn talent niet voor de wereld moeten gebruiken, dat was verspilling. Hij moest God ermee eren en Hem ermee groot maken.

In de Bijbel lezen we dat God Bezaleël en Aholiab een opdracht gaf. Ze moesten hun talenten gebruiken om de tabernakel voor Hem te bouwen. De Heere had hen die bijzondere gave gegeven. Ze konden het gebruiken om Hem te dienen.

Ooit was er een dominee die heel goed orgel kon spelen. Maar na zijn bekering wilde hij dit bijna niet meer doen. Het was niet dat hij orgel spelen zondig vond. Maar hij kon zich zo verliezen in de muziek, dat het tot zijn eigen eer was en niet tot Gods eer.

Vier voorbeelden van mensen met talent. Vind je het lastig om te bedenken of je je talent al tot eer van God gebruikt? Soms weet je het misschien zelf niet. De Heere wil dat je je best doet in de dingen die je goed kunt. Hij wil niet dat je je tijd in de zonde doorbrengt, of dat je je talent verspilt aan de wereld. God wil dat Hij het belangrijkste in je leven is. “Doet het al ter ere Gods.”

God heeft ons gemaakt en Hij is het waard om gediend te worden.
Dan nu de vraag aan jou: Gebruik jij je talent al tot eer van God?

Jacolien Geluk

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: