Verandering!

Hoe ga je om met veranderingen en welke plaats neemt de Heere daarbij in? Verandering

Het lijkt allemaal zo goed te gaan. Je hebt alles op een rij en je weet precies wat je wilt bereiken. Je hebt je toekomst helemaal uitgestippeld… totdat er ineens een ziekte op je weg komt. Alles wordt anders. Je toekomstplannen blijken ineens niet meer realistisch te zijn. Je moet je leven ineens anders gaan inrichten tot in de kleinste dingen. Je rustige leventje verandert ineens in een woeste orkaan.

Misschien herken je dit wel. Misschien heb je ook meegemaakt dat alles plotseling veranderde. Je vader, je moeder of iemand anders uit je omgeving overleed. Je hield zoveel van diegene en hij of zij was er altijd. Maar nu is dat voorbij. Hoe ga je dan verder? Hoe ga je dan om met je verdriet en rouw? Deze veranderingen roepen emoties op. Hoe ga je hier mee om? Welke plek neemt de Heere in bij al deze veranderingen? Hoe kan je staande blijven in alle veranderingen? Wat heb je daarvoor nodig?

ZELF KIEZEN
Er zijn veranderingen die je (deels) zelf stuurt. Denk hierbij aan je studiekeuze. Je hebt je breed georiënteerd op alle studies die mogelijk zijn en je hebt uiteindelijk besloten om toch die ene opleiding te kiezen. Als je eenmaal gaat studeren, geeft dat een enorme verandering ten opzichte van je leven op de middelbare school. De verandering wordt helemaal groot als je tegelijkertijd ook op kamers gaat. Je moet ineens voor jezelf gaan zorgen, terwijl je moeder dat eerst wellicht nog voor je deed. Denk ook aan je keuze om een relatie met iemand aan te gaan. Je hebt er zelf voor gekozen om samen met diegene verder door het leven te gaan. Je leven en je dagelijkse bezigheden gaan er ineens anders uitzien.

WISSEL
Soms lijken keuzes maar klein, maar hebben ze toch een grote invloed op de rest van je leven. Vergelijk dit met twee treinen. Hoe kan het zijn dat de trein naar Rotterdam van hetzelfde perron vertrekt als die naar Den Haag? Dat komt omdat de trein wissels passeert. Deze lijken maar onschuldig klein, maar ze hebben grote gevolgen. De trein verandert door deze wissel van richting. Zo is het met jouw levenstrein ook. Soms zijn er wissels in je leven, die jouw levenstrein een heel andere kant op sturen. Door je studiekeuze bepaal je (menselijkerwijs) vaak voor een groot deel hoe jouw leven eruit gaat zien. Door je keuze voor een vriend of vriendin, zorg je ervoor dat je leven een bepaalde richting op gaat. Op het moment dat je zo’n keuze maakt, zet je eigenlijk een wissel in je leven om.

EMOTIE
Deze veranderingen geven ook emoties. Je kan je onzeker voelen als je voor het eerst zelfstandig aan een nieuwe studie begint. Je kan een stukje triomf voelen als je voor het eerst je eigen maaltijd in je eigen studentenkamer hebt gekookt. Hoewel vaak de blijde gevoelens overheersen bij deze veranderingen, kan het ook zijn dat je ook verdrietige gevoelens hebt. Misschien zeg je het wel tegen niemand, maar het kan zomaar zijn dat de eenzaamheid van het op kamers gaan je ineens tegenvalt. Hoe onzeker kan je zijn als je een relatie aangaat!

NIET ZELF VOOR GEKOZEN
Naast veranderingen die je zelf stuurt, zijn er ook veranderingen die je kunnen overkomen. Je hebt er dan niet zelf voor gekozen. Dit is bijvoorbeeld zo bij een sterfgeval in je omgeving of bij een ziekte die je krijgt. Ook een relatie die ineens uitgaat, geeft een grote verandering. Je had er zoveel van verwacht en je was er zo gelukkig mee. Maar het ging niet meer verder samen en daarom ben je weer alleen. Wat een verandering nu je ineens alle dingen weer alleen moet doen in plaats van samen!

VRAGEN
Ook dit soort veranderingen brengen emoties en vragen met zich mee. Waarom laat God toe dat mijn vader overleden is? Waarom geeft God mij een ziekte? Waarom moest mijn relatie uitgaan? Je voelt verdriet en rouw. Maar er zijn vaak nog veel meer gevoelens die je kan hebben. Kijk eens eerlijk in je hart? Is er ook niet heel vaak opstand en boosheid? Je begrijpt God niet meer. Als jij je leven mocht bepalen, had je het echt anders gedaan dan God.

VASTHEID EN ZEKERHEID
Bij alle emoties die veranderingen met zich meebrengen, is het goed om voor jezelf te bedenken welke plek de Heere daarbij inneemt. Zoek je de Heere als je een studiekeuze moet maken? Vraag je aan Hem of Hij je wil leiden naar de juiste persoon met wie je een relatie kan aangaan? De Heere wil dat je ook met zulke vragen naar Hem toekomt. Hij is er voor geestelijke nood, maar ook voor tijdelijke zorgen! De Heere blijft altijd Dezelfde. Hij is een vaste Rots op Wie je altijd kunt bouwen. Wat er ook verandert: de Heere verandert niet! In Hem is de vastheid en zekerheid te vinden die je zelf mist en die anderen je ook niet kunnen bieden! Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht (Psalm 62:9). Ken jij deze Rots al? Steun jij ook in alles op Hem?

ZONDAG 10
Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus geeft ons een duidelijk beeld van een afhankelijk leven met God. Hoewel er veel kan veranderen in je leven, kan het zo’n troost zijn als je weet ‘dat alle dingen niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen’ (vraag en antwoord 27). Vraag 28 gaat over hoe wij concreet moeten omgaan met de troost dat God alles bestuurt: ‘dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen.’ Zelfs voor de toekomst mogen we vertrouwen op Gods bestuur: ‘en in alles, dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht (vertrouwen) hebben op onze getrouwe God en Vader.’ Ken jij deze troost? Vertrouw je in alles op God?

HEM AANHANGEN
Hoe blijf je nu staande in alle veranderingen in je leven? Dat kan alleen als je een vast geloof in de Heere hebt. Het doopformulier geeft ons een prachtig beeld van het geloof dat elke verandering doorstaat: ‘opdat het (kind) zijn kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen moge, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde.’ Hem aanhangen; niets anders overhouden om je aan vast te houden dan de Heere! Ken jij zo al de Heere? Klem jij je in alle veranderingen aan Hem vast?
Hiervoor is het nodig dat je de Heere leert kennen, heel persoonlijk. Dat is het werk van de Heilige Geest, waardoor je met waarachtig geloof, vaste hoop en met vurige liefde je vastklemt aan de Heere. Dan zoek je in alle veranderingen steeds weer toevlucht tot God, die om Christus’ wil je Vader is. Dan zing je mee met Psalm 32:3 (berijmd): ‘Een zee van ramp moog’ met haar golven slaan. Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.’

In de Bijbel vinden we ook voorbeelden van situaties die ineens veranderen. Wat is het leven van de jonge Jozef ineens aangrijpend veranderd. Hij was op pad gestuurd door vader Jakob om zijn broers op te zoeken. Hij kwam niet meer thuis, maar werd verkocht naar Egypte. Daar had hij het niet makkelijk. Uiteindelijk kwam hij zelfs in de gevangenis terecht. Lange jaren gingen daar voorbij. Hoe zal hij ook geworsteld hebben met gevoelens die jij misschien ook hebt! De toekomst leek voor hem zo uitzichtloos! Op het dieptepunt van de geschiedenis lees je: Doch de HEERE was met Jozef en wendde Zijn goedertierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis (Gen.39:21). De Heere was bij Jozef! Wat is dat een troost als je voor jezelf dat weet! Dan kunnen de omstandigheden nog steeds moeilijk zijn, maar dan mag je weten dat de Heere voor je zorgt! Weet jij dat ook?

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: