Waarom?

Ken jij ze? De waarom-vragen? Waarom lukt mijn opleiding niet? Waarom zijn mijn ouders gescheiden? Waarom moet ik mijn broer missen? Waarom…? Vragen die je in beslag kunnen nemen, tussen God en jou in lijken te staan. Je weet soms niet hoe het verder moet en God lijkt zo ver weg.

Je bent niet de enige die vol met vragen zit. In de psalmen kijk je in het hart van de dichters. In Psalm 42 roept de dichter het uit: ‘Waarom vergeet Gij mij? Waarom moet ik in het zwart lopen, waarom wordt ik zo onderdrukt?’ De wanhoop klinkt door in de woorden van Psalm 10: ‘Waarom verbergt U zich, terwijl ik het zo moeilijk heb?’

De Bijbel staat vol met situaties vol verdriet, wanhoop. Het gaat over honger, dood, oorlog, scheiding, eenzaamheid, verlies. De Bijbel is niet een boek vol verhalen over bijzondere mensen, het gaat over de werkelijkheid van ons leven. De zorgen waar jij mee worstelt, daar worstelden de mensen uit de Bijbel ook mee.

Neem David. Hij wist wat verdriet was. Hij voelde zich door God in de steek gelaten. In Psalm 13 vraagt hij: ‘Hoe lang, HEERE, zult Gij mij vergeten?’ Al zijn vragen legde hij voor de Heere neer. Niet met mooie woorden of nette zinnen. Eerlijke vragen, die weergeven wat David ervoer op dat moment.

Nergens in die psalm lees je over uitkomst, toch komt ineens de omkeer. Zijn gebed en klagen veranderen in een geloofsbelijdenis: ‘Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil.’ David wist wie God is en dat Hij nooit verandert. Door Gods genade mocht hij in het geloof op Hem zien. Ook al begreep hij helemaal niets van wat God deed, hij wist dat wat God doet, goed is.

Van lijden kun je leren. Leren wie jij zelf bent, klein en kwetsbaar. Je ervaart de gevolgen van de zonde. Je voelt de opstand. Dat kan je klein maken als je het in Gods licht mag zien. Als je door het geloof op God mag zien, is er troost in je lijden. Dan ontvang je genade om door te gaan. Dan wordt het lijden volgen, je kruis op je nemen en achter de grote Kruisdrager aan gaan. God geeft niet altijd antwoord op je vragen, maar wel de kracht om door te gaan.

Leg je vragen bij de Heere neer, zoals David dat deed. Bid dat je de uitkomst alleen van Hem mag verwachten. Dan leer je bidden zoals David: ‘Mijn Steenrots, waarom vergeet Gij mij?’ God verandert niet, dat maakt het verschil, juist bij al je ‘waarom-vragen’.

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: